• 011change1

การประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลปงแสนทอง

age.jpgวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ 

เข้าลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนตำบลต้นแบบใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปางLINE_ALBUM_7072565-5--.-__0.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__1.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__2.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__3.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__4.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__5.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__6.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__7.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__8.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__9.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__10.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__11.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__12.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__13.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__14.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__15.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__16.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__17.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__18.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__19.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__20.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__21.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__22.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__23.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__24.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__25.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__26.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__27.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__28.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__29.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__30.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__31.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__32.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__33.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__34.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__35.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__36.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__37.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__38.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__39.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__40.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__41.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__42.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__43.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__44.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__45.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__46.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__47.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__48.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__49.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__50.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__51.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__52.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__53.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__54.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__55.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__56.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__57.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__58.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__59.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__60.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__61.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__62.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__63.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__64.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__65.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__66.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__67.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__68.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__69.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__70.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__71.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__72.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__73.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__74.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__75.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__76.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__77.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__78.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__79.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__80.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__81.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__82.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__83.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__84.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__85.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__86.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__87.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__88.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__89.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__90.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__91.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__92.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__93.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__94.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__95.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__96.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__97.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__98.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__99.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__100.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__101.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__102.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__103.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__104.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__105.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__106.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__107.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__108.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__109.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__110.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__111.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__112.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__113.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__114.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__115.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__116.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7481505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5286
9731
25544
7380670
274392
234638
7481505

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์