• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลปงแสนทอง

age.jpgวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ 

เข้าลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนตำบลต้นแบบใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปางLINE_ALBUM_7072565-5--.-__0.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__1.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__2.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__3.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__4.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__5.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__6.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__7.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__8.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__9.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__10.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__11.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__12.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__13.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__14.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__15.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__16.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__17.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__18.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__19.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__20.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__21.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__22.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__23.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__24.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__25.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__26.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__27.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__28.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__29.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__30.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__31.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__32.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__33.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__34.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__35.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__36.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__37.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__38.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__39.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__40.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__41.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__42.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__43.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__44.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__45.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__46.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__47.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__48.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__49.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__50.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__51.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__52.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__53.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__54.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__55.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__56.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__57.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__58.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__59.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__60.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__61.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__62.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__63.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__64.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__65.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__66.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__67.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__68.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__69.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__70.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__71.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__72.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__73.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__74.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__75.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__76.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__77.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__78.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__79.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__80.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__81.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__82.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__83.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__84.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__85.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__86.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__87.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__88.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__89.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__90.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__91.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__92.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__93.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__94.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__95.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__96.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__97.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__98.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__99.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__100.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__101.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__102.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__103.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__104.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__105.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__106.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__107.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__108.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__109.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__110.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__111.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__112.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__113.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__114.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__115.jpg

LINE_ALBUM_7072565-5--.-__116.jpg

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042677
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4467
12273
16740
4964227
162461
220203
5042677

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์