• 011change1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการ กศน.ปักหมุด กลุ่มกศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ

page

      วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มกศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ 

โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ กลุ่มกศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

4a7f788c4b57066658ef1986a8461c0b.jpg

cd5f10b12ed982d51952d4d17c30d1ae.jpg

7cf9322fb815a707f8df804a884a52e2.jpg

e8b81305084e6feada24f18c84d7834c.jpg

9a3412c094bdcc0bcb90b1e72b6ef603.jpg

3bfd705169c23fe9c829a1d6acdb47b8.jpg

6e2deb588774029462da9976080e193c.jpg

e0da8e349ce26c6b9a9039ea10fad108.jpg

baae1018cba62b8020181b1f130caf4d.jpg

0c1520bfaa6a5c7dbc74655e19f5d0ac.jpg

330fbd5386426500d9e332ae45a8b8ce.jpg

844fa69969fe2d0b834f7015dd8c5245.jpg

0a8583e08fd1b53bb0dcffbbff9c0198.jpg

a32bbd1bb4ba2157b90341260878f4e4.jpg

94223b61acac8b77ac4e96ed10ce3153.jpg

9d4d561d80e355209644fa8e5517c34e.jpg

3038161bbc3b151250a7c4a02f23596d.jpg

d8bce676ce503a740fe6e76caa26bccf.jpg

7edeebcb350b2c320f8027d6d3efe216.jpg

2b2ba247a9e686b4ab6670a97f6cd76c.jpg

b21258041d57a172af5a2487cf93ab75.jpg

66bd30f46fe2d4a0dd78385bc9621800.jpg

29b26aaee6b2790e37662090ad123b7b.jpg

7172159b7b9bc472396df9dfddeaceb8.jpg

72c8fbd73eefe82f30c7b6aa5652274d.jpg

77dc720a9313c20b3a60b3d6b3cba180.jpg

194f5e4c3e8f8834deb87ac19ad1a2d5.jpg

c9ebd4da50e4a09296f9edeea3656259.jpg

2009ebca3a2e13fa998b064ff87d7625.jpg

be28b41f4db6957bc953447a0b71c76d.jpg

837b83d22f3d3198e7499b9ee4dfe154.jpg

0f59f16d5da2e1db2643a8ab98388dbf.jpg

25d39e99e808fff1bf9c15c0d6d17f4f.jpg

150b00199338f249379b26b29f77d34c.jpg

2d5d44cb79be2da1b03b74006b0301e9.jpg

04c59defb5d0d7b6e64557210df45aaa.jpg

5783bdf45545e4f688d7cbecdec31a6e.jpg

9fdae03bdef1692118176ccfdc60224f.jpg

8d706cdec99f9b50a6ddfd2658a9e0aa.jpg

1a3daab8f8eceb6029345d4c636f02d8.jpg

3af2d0c4604720d9bb8363594871dea1.jpg

6266151ca57b8e25a4db13a1d02b4a78.jpg

8af34d8d353b7e3852238ea0e3bf3391.jpg

a52508648909d90bea74de19bc702ffd.jpg

c4b17f530ecbaf3236db2123e23fd6fd.jpg

8a62f30602289534bb3408182a57ff6c.jpg

3e160213690c0ac8e4e232adbd6fc948.jpg

6056853c85396d84da1c76091f6af888.jpg

e2dbbd29caaf70aa0f6c2403f9df52b4.jpg

bd55aee19756098b65d2165de5dc0dec.jpg

49881cd1652b5595e0468c60f231d6cc.jpg

a74a69f6e61c805a18ffacfba5c39ece.jpg

d7a3ec3d3f382e86a6bffc7ffd404f9d.jpg

0d613d542dee68cc44be3318f3b0e331.jpg

93a16accd4df46211200eba6cf48f464.jpg

2d0dc0efc97a09ac7759fb320c7fc5ba.jpg

cf9fc4a7e814bfae4d6e214ad3a2c519.jpg

b12824f1cc5c85989ed37dbeba6e06cd.jpg

71b4b047b5506b79954b5378069ea6c0.jpg

c2eb86f16d689b02546cc3893ba44eb3.jpg

699458974f01592015dbfcf0778e0aba.jpg

889a622cfec6cca15fbd81cc53c51af2.jpg

5791f1afc49088890998b234affa9390.jpg

a6631643bedc32473ba0d59ba457dee5.jpg

913a912548d4441045a3b512606701ba.jpg

f4405eceb7921b67496c1b9287ae449d.jpg

cc48ced84d57013033e6f0c00cb7020c.jpg

e251e84f4595fb4d04bd23eb9446f67b.jpg

1fb7e59fbd03e44519f562929584fcfe.jpg

c5d264d95c3eab4d65952c1d1c462b21.jpg

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7486363
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2462
7682
30402
7380670
279250
234638
7486363

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์