• 011change1

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565

c8c080747e616579fb27fd135c1d5aaf.jpg

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในที่ประชุม

นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มกศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" และระดับกศน.จังหวัด พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับ กศน.อำเภอในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

651d071f600060094d39b62302cd4c50.jpg

c9090281cf4018a5cc45a332e10f3183.jpg

e22ef3c3c8ff4e9d2297a533d4e10a6d.jpg

f7d01a9d550df7bf203a803f9f9e4833.jpg

e0613995ffb0f267e736ac2b8be7a5cf.jpg

b885a58898a247596fd39f14189d1fb3.jpg

586b2452f5e5b3f85004b804a33c717d.jpg

19ac7542291cd675cb4486490c8a7601.jpg

72b5d5bb3382c79350d2a36723858a3e.jpg

2b671558d1bf4661014fb3b940f7dd6a.jpg

46c36eeea1cfc87f2a821a91c081de2e.jpg

0db28f9b373a5295a5c962e280bae28f.jpg

b73570b872fce21749a29d5c1f1e8ef8.jpg

f640967e9c330366e4d3e2ba4bb70245.jpg

c7d731d4b6807657a78ebf1f99a25628.jpg

9e23a49ab354ac3707d48b360a4b68c5.jpg

f64887b2143697009366701866a25b7e.jpg

0f6ed9e60f5effd8ea591d8aee47550a.jpg

333249424dbdbefdbe3de654d313d151.jpg

e85b134bc09560aa2825f599249a7636.jpg

6fd2d2681fd90ff4230801de258f3028.jpg

e81ee638ea4c3af04e132b7da4266cdb.jpg

8724a57bbc7547c7168b86247ba38ff5.jpg

93aacc829eb7586ccaa019935748c942.jpg

be19535419a3d041c021bfcf51d25bf6.jpg

c48b160d0a0e4acaff97551ccfde8db5.jpg

d664045020850833f43fa9c54c52d059.jpg

9c3387350a43edee48d00f99e8150723.jpg

3544c81b3fb9c0f3dded0df22f675c1f.jpg

5746307354341e453a2f8459d9a5daac.jpg

b141cecd0326730dc43de39babb7b8ad.jpg

4d80a939624c1b2eeb6594f5a149b64a.jpg

0c82a7b483e533dfbb28521c2e3cf2e6.jpg

80aa860dff17bf6557fb5bdf253aaa06.jpg

a1a60d59798fede98b9bc58ab0cd40de.jpg

a64062804629bc3b593f83e750502b8f.jpg

9c8a9446a97f4a5d488968177b1adde9.jpg

5cd839a2c5be2f7d7ca3f927af80c55e.jpg

c80c8a63e687caae1ecae1f377eea52a.jpg

ffd140997a6f40e3a6f3a9cc671f5924.jpg

dd882bbb158f702be3e58159ce1cf7c9.jpg

8ef21bfa654dc25462b2a2fd33467873.jpg

388b220706d774302f737e6343b35da1.jpg

81c59e2437124f1165e24c0612cd97ed.jpg

2372a002ec0afd96f1f658ea996a092d.jpg

4e8395adeaf4718f22665185eea465bf.jpg

844477d41c3111c10b568ab31d625b21.jpg

b28e5839f2cfa3abeeaa98acfd70154c.jpg

b538f0e917b306dc6ad3aadedacf0b65.jpg

8c943a6356a31201af532aef6fcccf50.jpg

a3ac3df9d310a6c63bc11921ae6b39f1.jpg

b857a2ab071834283f8df6459c7bc0d1.jpg

ce4c45969532ec1e673b1d9067195bdf.jpg

e5aac7bae1136555acc0aa269ca0ae8d.jpg

f9b2a74c4b2d88fec7bb8157ad28452b.jpg

9a9d9edda1ff7bf30b41458cbdc8beda.jpg

44f39c40d10650422f90ffd897b9f931.jpg

10b23d8f2aef4acfa2f711fcd1dbaecb.jpg

6d7c7a6964c82b02a1ea368bc620aaee.jpg

256e71ef60da280d8f651a76f37a6d3d.jpg

66ac884bf6b052581d9a946d75d43ac0.jpg

4df9599aba368912df236e9ca54cf897.jpg

3c6779dca4e25355ac4a984f9809510a.jpg

f8689531918a29f2ec18fad49d288b17.jpg

f48d0fc74c7f69312c309781badf8dcc.jpg

b08559f5264246c55be3c4602d4b419c.jpg

12d8ed9d59e335952529afffd408353f.jpg

e5b239a89b837069eabb0a8565a7e3a6.jpg

fa7ebf382f87018fc6d351d8b1a6caf8.jpg

dca848542475a73b80e755a37751d783.jpg

802ac63caf71d714e7e76d3263f7dad4.jpg

6e02aaea31b8fdd639d03a8c0f2c9341.jpg

be844cd6f1de0c6b7ee8ab5dca47a220.jpg

4851b49fa742f83a479044c1a9f2851f.jpg

53f054a9bbae017666a291a4f181c88f.jpg

5b13c6ace99ceddaed9559dc7a044312.jpg

9c847e7769670a6c06b807dc4a4916f6.jpg

6b4a013647e28dbdb00f2dbd103fc9e7.jpg

ed1285b9fb45e6e5ab78d1ed9f678375.jpg

c206ee5d082b222ede902f707741ce43.jpg

751381a88623cf22d626fbbb6ee4c1ef.jpg

a813827e516e1a47e1d2184e24b6c324.jpg

2e06a12afdb0b5bd9ece73d962e10a6e.jpg

09bb8f231305d28e7c800b73ef57e1cd.jpg

cee03e52d4a9fcb6e965ec2dd37d6284.jpg

ff1a598d986c2d5b9153687b56b8d7e5.jpg

e0634c5eadfccf2507b62d7558542b97.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7487160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3259
7682
31199
7380670
280047
234638
7487160

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์