• Header  2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 (รุ่น 2)

page

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

DSC 0245 1DSC 0253 1DSC 0250 1DSC 0256 1DSC 0262 1DSC 0261 1DSC 0257DSC 0296DSC 0299DSC 0265DSC 0263DSC 0302DSC 0231 1DSC 0234 1DSC 0236 1DSC 0237 1DSC 0240 1DSC 0242 1DSC 0244 1

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

Director2

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

2071418
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1109
4397
34259
1952027
207199
192752
2071418

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์