• Header  2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 (รุ่น 1)

page

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

DSC 0002DSC 0007DSC 0027 1DSC 0024DSC 0030DSC 0040DSC 0043DSC 0044DSC 0212DSC 0048 1DSC 0052DSC 0062DSC 0208DSC 0203DSC 0013 1DSC 0015DSC 0018DSC 0020DSC 0021DSC 0214DSC 0216DSC 0218

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

Director2

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

2071419
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1110
4397
34260
1952027
207200
192752
2071419

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์