การประชุมชี้แจง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ ครู บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (Memorandum of Understanding : MOU) หน่วยงานระดับจังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และบริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) หน่วยงานระดับสถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านคลอง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนเซต์โยเซฟนครสวรรค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ หอประชุมเจ้าพระยา วิริยาลัย เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6358098
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7808
10132
43100
6267145
190272
213759
6358098

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์