• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

โครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ"

page

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในนามประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" จัดโครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

โดยมีนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการแข่งขันตอบคำถามแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรูปแบบการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันข้อสอบเลือกตอบ(ปรนัย) และการแข่งขันนำเสนอคุณค่าและประโยชน์ของสารานุกรมไทย มีผู้ชนะในแต่ละระดับชั้นได้แก่ 1. ผู้ชนะระดับชั้นประถมศึกษา นางรุ่ง แก้วสุติน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 2. ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายยุทธนา สว่างสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 2. ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศวิตา อ่อนมี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5076157
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
419
8569
11994
5025937
195941
220203
5076157

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์