• A

โครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ"

page

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในนามประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" จัดโครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

โดยมีนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการแข่งขันตอบคำถามแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรูปแบบการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันข้อสอบเลือกตอบ(ปรนัย) และการแข่งขันนำเสนอคุณค่าและประโยชน์ของสารานุกรมไทย มีผู้ชนะในแต่ละระดับชั้นได้แก่ 1. ผู้ชนะระดับชั้นประถมศึกษา นางรุ่ง แก้วสุติน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 2. ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายยุทธนา สว่างสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 2. ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศวิตา อ่อนมี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 1

Yesterday 1

Week 5

Month 19

All 19

Currently are 57 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์