• 5 DECEMBER
  • 011change1

การแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566”

page

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ในสังกัด 

มีสัมพันธภาพที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 หน่วยงาน รวม จำนวนกว่า 900 คน ประกอบด้วย สำนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีกีฬาที่จัดการแข่งขันไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6828621
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
993
4163
37673
6745464
5156
263815
6828621

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์