• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566”

page

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ในสังกัด 

มีสัมพันธภาพที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 หน่วยงาน รวม จำนวนกว่า 900 คน ประกอบด้วย สำนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีกีฬาที่จัดการแข่งขันไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

4722713
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5109
8380
13489
4643441
62700
258048
4722713

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์