• WEB 1500x300

พิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565 โดยองค์การยูเนสโก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.

page

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565 โดยองค์การยูเนสโก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. 

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน SEAMEO Secretariat คณะผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และเลขาธิการ กศน.ร่วมให้การต้อนรับ โดยในพิธีมีการชมวีดิทัศน์ เรื่อง "การพลิกโฉมพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ" การอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ ยูเนสโก การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี การมอบโล่ที่ระลึก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 2 รางวัลได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ รางวัลประเภทสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับดี ได้แก่นางสาวศุภมาส ขันมณี ครู กศน.ตำบล โดยมีนางสาวศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแสงขึ้นรับแทน และรางวัลประเภทสื่อนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ กศน. ระดับดี ได้แก่ นายเกษม นวลอินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3585327
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4674
11525
34679
3508920
230561
210539
3585327

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์