• A

พิธีเปิดกิจกรรม Kick off โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้นแบบห้องสมุดสำหรับเด็ก “อ่านทุกวัน มหัศจรรย์บรรเจิด”

_age.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้นแบบห้องสมุดสำหรับเด็ก “อ่านทุกวัน มหัศจรรย์บรรเจิด” พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

โดยกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การใช้จินตนาการ เป็นต้น โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความร่วมมือร่วมมือสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้งาน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
LINE_ALBUM_-Kick-off--_74.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_73.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_72.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_71.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_70.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_69.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_68.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_67.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_66.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_65.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_64.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_63.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_62.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_61.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_60.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_59.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_58.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_57.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_56.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_55.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_54.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_53.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_52.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_51.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_50.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_49.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_48.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_47.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_46.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_45.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_44.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_43.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_42.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_41.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_40.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_39.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_38.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_37.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_36.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_35.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_34.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_33.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_32.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_31.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_30.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_29.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_28.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_27.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_26.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_25.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_24.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_23.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_22.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_21.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_20.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_19.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_18.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_17.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_16.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_15.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_14.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_13.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_12.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_11.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_10.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_9.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_8.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_7.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_6.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_5.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_4.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_3.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_2.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_1.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--_0.jpg

LINE_ALBUM_-Kick-off--.jpg

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 2

Yesterday 2

Week 5

Month 37

All 147

Currently are 97 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์