• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ

age.jpgวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ 

เข้าลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนตำบลต้นแบบใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์LINE_ALBUM_5722__1.jpg

LINE_ALBUM_5722__2.jpg

LINE_ALBUM_5722__3.jpg

LINE_ALBUM_5722__4.jpg

LINE_ALBUM_5722__5.jpg

LINE_ALBUM_5722__6.jpg

LINE_ALBUM_5722__7.jpg

LINE_ALBUM_5722__8.jpg

LINE_ALBUM_5722__9.jpg

LINE_ALBUM_5722__10.jpg

LINE_ALBUM_5722__11.jpg

LINE_ALBUM_5722__12.jpg

LINE_ALBUM_5722__13.jpg

LINE_ALBUM_5722__14.jpg

LINE_ALBUM_5722__15.jpg

LINE_ALBUM_5722__16.jpg

LINE_ALBUM_5722__17.jpg

LINE_ALBUM_5722__18.jpg

LINE_ALBUM_5722__19.jpg

LINE_ALBUM_5722__20.jpg

LINE_ALBUM_5722__21.jpg

LINE_ALBUM_5722__22.jpg

LINE_ALBUM_5722__23.jpg

LINE_ALBUM_5722__24.jpg

LINE_ALBUM_5722__25.jpg

LINE_ALBUM_5722__26.jpg

LINE_ALBUM_5722__27.jpg

LINE_ALBUM_5722__28.jpg

LINE_ALBUM_5722__29.jpg

LINE_ALBUM_5722__30.jpg

LINE_ALBUM_5722__31.jpg

LINE_ALBUM_5722__32.jpg

LINE_ALBUM_5722__33.jpg

LINE_ALBUM_5722__34.jpg

LINE_ALBUM_5722__35.jpg

LINE_ALBUM_5722__36.jpg

LINE_ALBUM_5722__37.jpg

LINE_ALBUM_5722__38.jpg

LINE_ALBUM_5722__39.jpg

LINE_ALBUM_5722__40.jpg

LINE_ALBUM_5722__41.jpg

LINE_ALBUM_5722__42.jpg

LINE_ALBUM_5722__43.jpg

LINE_ALBUM_5722__44.jpg

LINE_ALBUM_5722__45.jpg

LINE_ALBUM_5722__46.jpg

LINE_ALBUM_5722__47.jpg

LINE_ALBUM_5722__48.jpg

LINE_ALBUM_5722__49.jpg

LINE_ALBUM_5722__50.jpg

LINE_ALBUM_5722__51.jpg

LINE_ALBUM_5722__52.jpg

LINE_ALBUM_5722__53.jpg

LINE_ALBUM_5722__54.jpg

LINE_ALBUM_5722__55.jpg

LINE_ALBUM_5722__56.jpg

LINE_ALBUM_5722__57.jpg

LINE_ALBUM_5722__58.jpg

LINE_ALBUM_5722__59.jpg

LINE_ALBUM_5722__60.jpg

LINE_ALBUM_5722__61.jpg

LINE_ALBUM_5722__62.jpg

LINE_ALBUM_5722__63.jpg

LINE_ALBUM_5722__64.jpg

LINE_ALBUM_5722__65.jpg

LINE_ALBUM_5722__66.jpg

LINE_ALBUM_5722__67.jpg

LINE_ALBUM_5722__68.jpg

LINE_ALBUM_5722__69.jpg

LINE_ALBUM_5722__70.jpg

LINE_ALBUM_5722__71.jpg

LINE_ALBUM_5722__72.jpg

LINE_ALBUM_5722__73.jpg

LINE_ALBUM_5722__74.jpg

LINE_ALBUM_5722__75.jpg

LINE_ALBUM_5722__76.jpg

LINE_ALBUM_5722__77.jpg

LINE_ALBUM_5722__78.jpg

LINE_ALBUM_5722__79.jpg

LINE_ALBUM_5722__80.jpg

LINE_ALBUM_5722__81.jpg

LINE_ALBUM_5722__82.jpg

LINE_ALBUM_5722__83.jpg

LINE_ALBUM_5722__84.jpg

LINE_ALBUM_5722__85.jpg

LINE_ALBUM_5722__86.jpg

LINE_ALBUM_5722__87.jpg

LINE_ALBUM_5722__88.jpg

LINE_ALBUM_5722__89.jpg

LINE_ALBUM_5722__90.jpg

LINE_ALBUM_5722__91.jpg

LINE_ALBUM_5722__92.jpg

LINE_ALBUM_5722__93.jpg

LINE_ALBUM_5722__94.jpg

LINE_ALBUM_5722__95.jpg

LINE_ALBUM_5722__96.jpg

LINE_ALBUM_5722__97.jpg

LINE_ALBUM_5722__98.jpg

LINE_ALBUM_5722__99.jpg

LINE_ALBUM_5722__100.jpg

LINE_ALBUM_5722__101.jpg

LINE_ALBUM_5722__102.jpg

LINE_ALBUM_5722__103.jpg

LINE_ALBUM_5722__104.jpg

LINE_ALBUM_5722__105.jpg

LINE_ALBUM_5722__106.jpg

LINE_ALBUM_5722__107.jpg

LINE_ALBUM_5722__108.jpg

LINE_ALBUM_5722__109.jpg

LINE_ALBUM_5722__110.jpg

LINE_ALBUM_5722__111.jpg

LINE_ALBUM_5722__112.jpg

LINE_ALBUM_5722__113.jpg

LINE_ALBUM_5722__114.jpg

LINE_ALBUM_5722__115.jpg

LINE_ALBUM_5722__116.jpg

LINE_ALBUM_5722__117.jpg

LINE_ALBUM_5722__118.jpg

LINE_ALBUM_5722__119.jpg

LINE_ALBUM_5722__120.jpg

LINE_ALBUM_5722__121.jpg

LINE_ALBUM_5722__122.jpg

LINE_ALBUM_5722__123.jpg

LINE_ALBUM_5722__124.jpg

LINE_ALBUM_5722__125.jpg

LINE_ALBUM_5722__126.jpg

LINE_ALBUM_5722__127.jpg

LINE_ALBUM_5722__128.jpg

LINE_ALBUM_5722__129.jpg

LINE_ALBUM_5722__130.jpg

LINE_ALBUM_5722__131.jpg

LINE_ALBUM_5722__132.jpg

LINE_ALBUM_5722__133.jpg

LINE_ALBUM_5722__134.jpg

LINE_ALBUM_5722__135.jpg

LINE_ALBUM_5722__136.jpg

LINE_ALBUM_5722__137.jpg

LINE_ALBUM_5722__138.jpg

LINE_ALBUM_5722__139.jpg

LINE_ALBUM_5722__140.jpg

LINE_ALBUM_5722__141.jpg

LINE_ALBUM_5722__142.jpg

LINE_ALBUM_5722__143.jpg

LINE_ALBUM_5722__144.jpg

LINE_ALBUM_5722__145.jpg

LINE_ALBUM_5722__146.jpg

LINE_ALBUM_5722__147.jpg

LINE_ALBUM_5722__148.jpg

LINE_ALBUM_5722__149.jpg

LINE_ALBUM_5722__150.jpg

LINE_ALBUM_5722__151.jpg

LINE_ALBUM_5722__152.jpg

LINE_ALBUM_5722__153.jpg

LINE_ALBUM_5722__154.jpg

LINE_ALBUM_5722__155.jpg

LINE_ALBUM_5722__156.jpg

LINE_ALBUM_5722__157.jpg

LINE_ALBUM_5722__158.jpg

LINE_ALBUM_5722__159.jpg

LINE_ALBUM_5722__160.jpg

LINE_ALBUM_5722__161.jpg

LINE_ALBUM_5722__162.jpg

LINE_ALBUM_5722__163.jpg

LINE_ALBUM_5722__164.jpg

LINE_ALBUM_5722__165.jpg

LINE_ALBUM_5722__166.jpg

LINE_ALBUM_5722__167.jpg

LINE_ALBUM_5722__168.jpg

LINE_ALBUM_5722__169.jpg

LINE_ALBUM_5722__170.jpg

LINE_ALBUM_5722__171.jpg

LINE_ALBUM_5722__172.jpg

LINE_ALBUM_5722__173.jpg

LINE_ALBUM_5722__174.jpg

LINE_ALBUM_5722__175.jpg

LINE_ALBUM_5722__176.jpg

LINE_ALBUM_5722__177.jpg

LINE_ALBUM_5722__178.jpg

LINE_ALBUM_5722__179.jpg

LINE_ALBUM_5722__180.jpg

LINE_ALBUM_5722__181.jpg

LINE_ALBUM_5722__182.jpg

LINE_ALBUM_5722__183.jpg

LINE_ALBUM_5722__184.jpg

LINE_ALBUM_5722__185.jpg

LINE_ALBUM_5722__186.jpg

LINE_ALBUM_5722__187.jpg

LINE_ALBUM_5722__188.jpg

LINE_ALBUM_5722__189.jpg

LINE_ALBUM_5722__190.jpg

LINE_ALBUM_5722__191.jpg

LINE_ALBUM_5722__192.jpg

LINE_ALBUM_5722__193.jpg

LINE_ALBUM_5722__194.jpg

LINE_ALBUM_5722__195.jpg

LINE_ALBUM_5722__196.jpg

LINE_ALBUM_5722__197.jpg

LINE_ALBUM_5722__198.jpg

LINE_ALBUM_5722__199.jpg

LINE_ALBUM_5722__200.jpg

LINE_ALBUM_5722__201.jpg

LINE_ALBUM_5722__202.jpg

LINE_ALBUM_5722__203.jpg

LINE_ALBUM_5722__204.jpg

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042712
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4502
12273
16775
4964227
162496
220203
5042712

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์