• 011change1

การประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ

age.jpgวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกศน.ภาคเหนือ 

เข้าลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนตำบลต้นแบบใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับกศน.ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์LINE_ALBUM_5722__1.jpg

LINE_ALBUM_5722__2.jpg

LINE_ALBUM_5722__3.jpg

LINE_ALBUM_5722__4.jpg

LINE_ALBUM_5722__5.jpg

LINE_ALBUM_5722__6.jpg

LINE_ALBUM_5722__7.jpg

LINE_ALBUM_5722__8.jpg

LINE_ALBUM_5722__9.jpg

LINE_ALBUM_5722__10.jpg

LINE_ALBUM_5722__11.jpg

LINE_ALBUM_5722__12.jpg

LINE_ALBUM_5722__13.jpg

LINE_ALBUM_5722__14.jpg

LINE_ALBUM_5722__15.jpg

LINE_ALBUM_5722__16.jpg

LINE_ALBUM_5722__17.jpg

LINE_ALBUM_5722__18.jpg

LINE_ALBUM_5722__19.jpg

LINE_ALBUM_5722__20.jpg

LINE_ALBUM_5722__21.jpg

LINE_ALBUM_5722__22.jpg

LINE_ALBUM_5722__23.jpg

LINE_ALBUM_5722__24.jpg

LINE_ALBUM_5722__25.jpg

LINE_ALBUM_5722__26.jpg

LINE_ALBUM_5722__27.jpg

LINE_ALBUM_5722__28.jpg

LINE_ALBUM_5722__29.jpg

LINE_ALBUM_5722__30.jpg

LINE_ALBUM_5722__31.jpg

LINE_ALBUM_5722__32.jpg

LINE_ALBUM_5722__33.jpg

LINE_ALBUM_5722__34.jpg

LINE_ALBUM_5722__35.jpg

LINE_ALBUM_5722__36.jpg

LINE_ALBUM_5722__37.jpg

LINE_ALBUM_5722__38.jpg

LINE_ALBUM_5722__39.jpg

LINE_ALBUM_5722__40.jpg

LINE_ALBUM_5722__41.jpg

LINE_ALBUM_5722__42.jpg

LINE_ALBUM_5722__43.jpg

LINE_ALBUM_5722__44.jpg

LINE_ALBUM_5722__45.jpg

LINE_ALBUM_5722__46.jpg

LINE_ALBUM_5722__47.jpg

LINE_ALBUM_5722__48.jpg

LINE_ALBUM_5722__49.jpg

LINE_ALBUM_5722__50.jpg

LINE_ALBUM_5722__51.jpg

LINE_ALBUM_5722__52.jpg

LINE_ALBUM_5722__53.jpg

LINE_ALBUM_5722__54.jpg

LINE_ALBUM_5722__55.jpg

LINE_ALBUM_5722__56.jpg

LINE_ALBUM_5722__57.jpg

LINE_ALBUM_5722__58.jpg

LINE_ALBUM_5722__59.jpg

LINE_ALBUM_5722__60.jpg

LINE_ALBUM_5722__61.jpg

LINE_ALBUM_5722__62.jpg

LINE_ALBUM_5722__63.jpg

LINE_ALBUM_5722__64.jpg

LINE_ALBUM_5722__65.jpg

LINE_ALBUM_5722__66.jpg

LINE_ALBUM_5722__67.jpg

LINE_ALBUM_5722__68.jpg

LINE_ALBUM_5722__69.jpg

LINE_ALBUM_5722__70.jpg

LINE_ALBUM_5722__71.jpg

LINE_ALBUM_5722__72.jpg

LINE_ALBUM_5722__73.jpg

LINE_ALBUM_5722__74.jpg

LINE_ALBUM_5722__75.jpg

LINE_ALBUM_5722__76.jpg

LINE_ALBUM_5722__77.jpg

LINE_ALBUM_5722__78.jpg

LINE_ALBUM_5722__79.jpg

LINE_ALBUM_5722__80.jpg

LINE_ALBUM_5722__81.jpg

LINE_ALBUM_5722__82.jpg

LINE_ALBUM_5722__83.jpg

LINE_ALBUM_5722__84.jpg

LINE_ALBUM_5722__85.jpg

LINE_ALBUM_5722__86.jpg

LINE_ALBUM_5722__87.jpg

LINE_ALBUM_5722__88.jpg

LINE_ALBUM_5722__89.jpg

LINE_ALBUM_5722__90.jpg

LINE_ALBUM_5722__91.jpg

LINE_ALBUM_5722__92.jpg

LINE_ALBUM_5722__93.jpg

LINE_ALBUM_5722__94.jpg

LINE_ALBUM_5722__95.jpg

LINE_ALBUM_5722__96.jpg

LINE_ALBUM_5722__97.jpg

LINE_ALBUM_5722__98.jpg

LINE_ALBUM_5722__99.jpg

LINE_ALBUM_5722__100.jpg

LINE_ALBUM_5722__101.jpg

LINE_ALBUM_5722__102.jpg

LINE_ALBUM_5722__103.jpg

LINE_ALBUM_5722__104.jpg

LINE_ALBUM_5722__105.jpg

LINE_ALBUM_5722__106.jpg

LINE_ALBUM_5722__107.jpg

LINE_ALBUM_5722__108.jpg

LINE_ALBUM_5722__109.jpg

LINE_ALBUM_5722__110.jpg

LINE_ALBUM_5722__111.jpg

LINE_ALBUM_5722__112.jpg

LINE_ALBUM_5722__113.jpg

LINE_ALBUM_5722__114.jpg

LINE_ALBUM_5722__115.jpg

LINE_ALBUM_5722__116.jpg

LINE_ALBUM_5722__117.jpg

LINE_ALBUM_5722__118.jpg

LINE_ALBUM_5722__119.jpg

LINE_ALBUM_5722__120.jpg

LINE_ALBUM_5722__121.jpg

LINE_ALBUM_5722__122.jpg

LINE_ALBUM_5722__123.jpg

LINE_ALBUM_5722__124.jpg

LINE_ALBUM_5722__125.jpg

LINE_ALBUM_5722__126.jpg

LINE_ALBUM_5722__127.jpg

LINE_ALBUM_5722__128.jpg

LINE_ALBUM_5722__129.jpg

LINE_ALBUM_5722__130.jpg

LINE_ALBUM_5722__131.jpg

LINE_ALBUM_5722__132.jpg

LINE_ALBUM_5722__133.jpg

LINE_ALBUM_5722__134.jpg

LINE_ALBUM_5722__135.jpg

LINE_ALBUM_5722__136.jpg

LINE_ALBUM_5722__137.jpg

LINE_ALBUM_5722__138.jpg

LINE_ALBUM_5722__139.jpg

LINE_ALBUM_5722__140.jpg

LINE_ALBUM_5722__141.jpg

LINE_ALBUM_5722__142.jpg

LINE_ALBUM_5722__143.jpg

LINE_ALBUM_5722__144.jpg

LINE_ALBUM_5722__145.jpg

LINE_ALBUM_5722__146.jpg

LINE_ALBUM_5722__147.jpg

LINE_ALBUM_5722__148.jpg

LINE_ALBUM_5722__149.jpg

LINE_ALBUM_5722__150.jpg

LINE_ALBUM_5722__151.jpg

LINE_ALBUM_5722__152.jpg

LINE_ALBUM_5722__153.jpg

LINE_ALBUM_5722__154.jpg

LINE_ALBUM_5722__155.jpg

LINE_ALBUM_5722__156.jpg

LINE_ALBUM_5722__157.jpg

LINE_ALBUM_5722__158.jpg

LINE_ALBUM_5722__159.jpg

LINE_ALBUM_5722__160.jpg

LINE_ALBUM_5722__161.jpg

LINE_ALBUM_5722__162.jpg

LINE_ALBUM_5722__163.jpg

LINE_ALBUM_5722__164.jpg

LINE_ALBUM_5722__165.jpg

LINE_ALBUM_5722__166.jpg

LINE_ALBUM_5722__167.jpg

LINE_ALBUM_5722__168.jpg

LINE_ALBUM_5722__169.jpg

LINE_ALBUM_5722__170.jpg

LINE_ALBUM_5722__171.jpg

LINE_ALBUM_5722__172.jpg

LINE_ALBUM_5722__173.jpg

LINE_ALBUM_5722__174.jpg

LINE_ALBUM_5722__175.jpg

LINE_ALBUM_5722__176.jpg

LINE_ALBUM_5722__177.jpg

LINE_ALBUM_5722__178.jpg

LINE_ALBUM_5722__179.jpg

LINE_ALBUM_5722__180.jpg

LINE_ALBUM_5722__181.jpg

LINE_ALBUM_5722__182.jpg

LINE_ALBUM_5722__183.jpg

LINE_ALBUM_5722__184.jpg

LINE_ALBUM_5722__185.jpg

LINE_ALBUM_5722__186.jpg

LINE_ALBUM_5722__187.jpg

LINE_ALBUM_5722__188.jpg

LINE_ALBUM_5722__189.jpg

LINE_ALBUM_5722__190.jpg

LINE_ALBUM_5722__191.jpg

LINE_ALBUM_5722__192.jpg

LINE_ALBUM_5722__193.jpg

LINE_ALBUM_5722__194.jpg

LINE_ALBUM_5722__195.jpg

LINE_ALBUM_5722__196.jpg

LINE_ALBUM_5722__197.jpg

LINE_ALBUM_5722__198.jpg

LINE_ALBUM_5722__199.jpg

LINE_ALBUM_5722__200.jpg

LINE_ALBUM_5722__201.jpg

LINE_ALBUM_5722__202.jpg

LINE_ALBUM_5722__203.jpg

LINE_ALBUM_5722__204.jpg

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7486567
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2666
7682
30606
7380670
279454
234638
7486567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์