• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

การประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ณ กศน.ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

agee86a92b5d85a8806.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการประเมินกศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ปี 2565 ระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการ 

นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี นางสุดา ทองแลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา เข้าลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนตำบลต้นแบบใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ณ กศน.ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

DSC_0231.jpg

DSC_0233.jpg

DSC_0234.jpg

DSC_0235.jpg

DSC_0236.jpg

DSC_0238.jpg

DSC_0239.jpg

DSC_0240.jpg

DSC_0241.jpg

DSC_0242.jpg

DSC_0245.jpg

DSC_0249.jpg

DSC_0250.jpg

DSC_0253.jpg

DSC_0254.jpg

DSC_0256.jpg

DSC_0258.jpg

DSC_0259.jpg

DSC_0260.jpg

DSC_0261.jpg

DSC_0263.jpg

DSC_0265.jpg

DSC_0266.jpg

DSC_0269.jpg

DSC_0270.jpg

DSC_0272.jpg

DSC_0274.jpg

DSC_0276.jpg

DSC_0278.jpg

DSC_0283.jpg

DSC_0284.jpg

DSC_0288.jpg

DSC_0289.jpg

DSC_0292.jpg

DSC_0294.jpg

DSC_0295.jpg

DSC_0297.jpg

DSC_0299.jpg

DSC_0306.jpg

DSC_0308.jpg

DSC_0309.jpg

DSC_0311.jpg

DSC_0315.jpg

DSC_0319.jpg

DSC_0321.jpg

DSC_0322.jpg

DSC_0323.jpg

DSC_0324.jpg

DSC_0327.jpg

DSC_0329.jpg

DSC_0330.jpg

DSC_0332.jpg

DSC_0335.jpg

DSC_0337.jpg

DSC_0340.jpg

DSC_0341.jpg

DSC_0343.jpg

DSC_0344.jpg

DSC_0351.jpg

DSC_0352.jpg

DSC_0353.jpg

DSC_0356.jpg

DSC_0357.jpg

DSC_0358.jpg

DSC_0359.jpg

DSC_0362.jpg

DSC_0363.jpg

DSC_0365.jpg

DSC_0366.jpg

DSC_0371.jpg

DSC_0372.jpg

DSC_0374.jpg

DSC_0377.jpg

DSC_0378.jpg

DSC_0380.jpg

DSC_0381.jpg

DSC_0382.jpg

DSC_0385.jpg

DSC_0389.jpg

DSC_0390.jpg

DSC_0392.jpg

DSC_0393.jpg

DSC_0394.jpg

DSC_0397.jpg

DSC_0399.jpg

DSC_0402.jpg

DSC_0403.jpg

 

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042771
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4561
12273
16834
4964227
162555
220203
5042771

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์