• A

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

age

วันที่ 7 ถึง 8 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. ให้กับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อไปขยายผลในระดับตำบล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเกิดความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะอ่างยิ่งการค้าขายสินค้าออนไลน์ การใช้สมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_-2565__92.jpgLINE_ALBUM_-2565__91.jpgLINE_ALBUM_-2565__90.jpgLINE_ALBUM_-2565__89.jpgLINE_ALBUM_-2565__88.jpgLINE_ALBUM_-2565__87.jpg

LINE_ALBUM_-2565__86.jpg

LINE_ALBUM_-2565__85.jpg LINE_ALBUM_-2565__84.jpg LINE_ALBUM_-2565__83.jpg LINE_ALBUM_-2565__82.jpg LINE_ALBUM_-2565__81.jpg LINE_ALBUM_-2565__80.jpg LINE_ALBUM_-2565__79.jpg LINE_ALBUM_-2565__78.jpgLINE_ALBUM_-2565__77.jpg LINE_ALBUM_-2565__76.jpg LINE_ALBUM_-2565__134.jpg LINE_ALBUM_-2565__132.jpg LINE_ALBUM_-2565__131.jpg LINE_ALBUM_-2565__130.jpg LINE_ALBUM_-2565__129.jpg LINE_ALBUM_-2565__128.jpg LINE_ALBUM_-2565__127.jpg LINE_ALBUM_-2565__126.jpg LINE_ALBUM_-2565__125.jpg LINE_ALBUM_-2565__124.jpg LINE_ALBUM_-2565__123.jpg LINE_ALBUM_-2565__122.jpg LINE_ALBUM_-2565__120.jpg LINE_ALBUM_-2565__119.jpg LINE_ALBUM_-2565__117.jpg LINE_ALBUM_-2565__116.jpg LINE_ALBUM_-2565__114.jpg LINE_ALBUM_-2565__113.jpg LINE_ALBUM_-2565__111.jpg LINE_ALBUM_-2565__110.jpg LINE_ALBUM_-2565__109.jpg LINE_ALBUM_-2565__108.jpg LINE_ALBUM_-2565__107.jpg LINE_ALBUM_-2565__106.jpg LINE_ALBUM_-2565__105.jpg LINE_ALBUM_-2565__104.jpg LINE_ALBUM_-2565__103.jpg LINE_ALBUM_-2565__102.jpg LINE_ALBUM_-2565__101.jpg LINE_ALBUM_-2565__100.jpg LINE_ALBUM_-2565__99.jpg LINE_ALBUM_-2565__98.jpg LINE_ALBUM_-2565__97.jpg LINE_ALBUM_-2565__96.jpg LINE_ALBUM_-2565__95.jpg LINE_ALBUM_-2565__94.jpg LINE_ALBUM_-2565__0.jpg LINE_ALBUM_-2565__75.jpg LINE_ALBUM_-2565__74.jpg LINE_ALBUM_-2565__73.jpg LINE_ALBUM_-2565__72.jpg LINE_ALBUM_-2565__71.jpg LINE_ALBUM_-2565__70.jpg LINE_ALBUM_-2565__69.jpg LINE_ALBUM_-2565__68.jpg LINE_ALBUM_-2565__67.jpg LINE_ALBUM_-2565__66.jpg LINE_ALBUM_-2565__65.jpg LINE_ALBUM_-2565__64.jpg LINE_ALBUM_-2565__63.jpg LINE_ALBUM_-2565__62.jpg LINE_ALBUM_-2565__61.jpg LINE_ALBUM_-2565__60.jpg LINE_ALBUM_-2565__59.jpg LINE_ALBUM_-2565__58.jpg LINE_ALBUM_-2565__57.jpg LINE_ALBUM_-2565__56.jpg LINE_ALBUM_-2565__55.jpg LINE_ALBUM_-2565__54.jpg LINE_ALBUM_-2565__53.jpg LINE_ALBUM_-2565__52.jpg LINE_ALBUM_-2565__51.jpg LINE_ALBUM_-2565__50.jpg LINE_ALBUM_-2565__49.jpg LINE_ALBUM_-2565__48.jpg LINE_ALBUM_-2565__47.jpg LINE_ALBUM_-2565__46.jpg LINE_ALBUM_-2565__45.jpg LINE_ALBUM_-2565__44.jpg LINE_ALBUM_-2565__42.jpg LINE_ALBUM_-2565__41.jpg LINE_ALBUM_-2565__40.jpg LINE_ALBUM_-2565__37.jpg LINE_ALBUM_-2565__36.jpg LINE_ALBUM_-2565__35.jpg LINE_ALBUM_-2565__34.jpg LINE_ALBUM_-2565__32.jpg LINE_ALBUM_-2565__30.jpg LINE_ALBUM_-2565__28.jpg LINE_ALBUM_-2565__26.jpg LINE_ALBUM_-2565__24.jpg LINE_ALBUM_-2565__22.jpg LINE_ALBUM_-2565__20.jpg LINE_ALBUM_-2565__19.jpg LINE_ALBUM_-2565__18.jpg LINE_ALBUM_-2565__17.jpg LINE_ALBUM_-2565__14.jpg LINE_ALBUM_-2565__12.jpg LINE_ALBUM_-2565__11.jpg LINE_ALBUM_-2565__10.jpg LINE_ALBUM_-2565__8.jpg LINE_ALBUM_-2565__7.jpg LINE_ALBUM_-2565__4.jpg LINE_ALBUM_-2565__3.jpg LINE_ALBUM_-2565__2.jpg LINE_ALBUM_-2565__1.jpg LINE_ALBUM_-2565__166.jpg LINE_ALBUM_-2565__167.jpg LINE_ALBUM_-2565__168.jpg LINE_ALBUM_-2565__169.jpg LINE_ALBUM_-2565__170.jpg LINE_ALBUM_-2565__171.jpg LINE_ALBUM_-2565__172.jpg LINE_ALBUM_-2565__173.jpg LINE_ALBUM_-2565__174.jpg LINE_ALBUM_-2565__175.jpg LINE_ALBUM_-2565__176.jpg LINE_ALBUM_-2565__177.jpg LINE_ALBUM_-2565__178.jpg LINE_ALBUM_-2565__179.jpg LINE_ALBUM_-2565__180.jpg LINE_ALBUM_-2565__181.jpg LINE_ALBUM_-2565__182.jpg LINE_ALBUM_-2565__183.jpg LINE_ALBUM_-2565__184.jpg LINE_ALBUM_-2565__185.jpg LINE_ALBUM_-2565__186.jpg LINE_ALBUM_-2565__187.jpg LINE_ALBUM_-2565__188.jpg LINE_ALBUM_-2565__189.jpg LINE_ALBUM_-2565__190.jpg LINE_ALBUM_-2565__191.jpg LINE_ALBUM_-2565__192.jpg LINE_ALBUM_-2565__193.jpg LINE_ALBUM_-2565__194.jpg LINE_ALBUM_-2565__195.jpg LINE_ALBUM_-2565__196.jpg LINE_ALBUM_-2565__197.jpg LINE_ALBUM_-2565__198.jpg LINE_ALBUM_-2565__199.jpg LINE_ALBUM_-2565__200.jpg LINE_ALBUM_-2565__201.jpg LINE_ALBUM_-2565__202.jpg LINE_ALBUM_-2565__203.jpg LINE_ALBUM_-2565__204.jpg LINE_ALBUM_-2565__205.jpg LINE_ALBUM_-2565__206.jpg LINE_ALBUM_-2565__207.jpg LINE_ALBUM_-2565__208.jpg LINE_ALBUM_-2565__209.jpg LINE_ALBUM_-2565__210.jpg LINE_ALBUM_-2565__211.jpg LINE_ALBUM_-2565__212.jpg LINE_ALBUM_-2565__213.jpg LINE_ALBUM_-2565__214.jpg LINE_ALBUM_-2565__215.jpg LINE_ALBUM_-2565__216.jpg LINE_ALBUM_-2565__217.jpg LINE_ALBUM_-2565__218.jpg LINE_ALBUM_-2565__219.jpg LINE_ALBUM_-2565__220.jpg LINE_ALBUM_-2565__221.jpg LINE_ALBUM_-2565__222.jpg LINE_ALBUM_-2565__223.jpg LINE_ALBUM_-2565__224.jpg LINE_ALBUM_-2565__225.jpg LINE_ALBUM_-2565__226.jpg LINE_ALBUM_-2565__227.jpg LINE_ALBUM_-2565__228.jpg LINE_ALBUM_-2565__229.jpg LINE_ALBUM_-2565__230.jpg LINE_ALBUM_-2565__231.jpg LINE_ALBUM_-2565__232.jpg LINE_ALBUM_-2565__233.jpg LINE_ALBUM_-2565__234.jpg LINE_ALBUM_-2565__235.jpg LINE_ALBUM_-2565__236.jpg LINE_ALBUM_-2565__237.jpg LINE_ALBUM_-2565__238.jpg LINE_ALBUM_-2565__239.jpg LINE_ALBUM_-2565__240.jpg LINE_ALBUM_-2565__241.jpg LINE_ALBUM_-2565__242.jpg LINE_ALBUM_-2565__243.jpg LINE_ALBUM_-2565__244.jpg LINE_ALBUM_-2565__245.jpg LINE_ALBUM_-2565__246.jpg LINE_ALBUM_-2565__247.jpg LINE_ALBUM_-2565__248.jpg LINE_ALBUM_-2565__249.jpg LINE_ALBUM_-2565__250.jpg LINE_ALBUM_-2565__251.jpg LINE_ALBUM_-2565__252.jpg LINE_ALBUM_-2565__253.jpg LINE_ALBUM_-2565__254.jpg LINE_ALBUM_-2565__255.jpg LINE_ALBUM_-2565__143.jpg LINE_ALBUM_-2565__144.jpg LINE_ALBUM_-2565__145.jpg LINE_ALBUM_-2565__146.jpg LINE_ALBUM_-2565__147.jpg LINE_ALBUM_-2565__148.jpg LINE_ALBUM_-2565__149.jpg LINE_ALBUM_-2565__150.jpg LINE_ALBUM_-2565__151.jpg LINE_ALBUM_-2565__152.jpg LINE_ALBUM_-2565__153.jpg LINE_ALBUM_-2565__154.jpg LINE_ALBUM_-2565__155.jpg LINE_ALBUM_-2565__156.jpg LINE_ALBUM_-2565__157.jpg LINE_ALBUM_-2565__158.jpg LINE_ALBUM_-2565__159.jpg LINE_ALBUM_-2565__160.jpg LINE_ALBUM_-2565__161.jpg LINE_ALBUM_-2565__162.jpg LINE_ALBUM_-2565__163.jpg LINE_ALBUM_-2565__164.jpg LINE_ALBUM_-2565__165.jpg 206304.jpg 230749.jpg S__96247826.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 1

Yesterday 1

Week 5

Month 19

All 19

Currently are 61 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์