• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

age

วันที่ 7 ถึง 8 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. ให้กับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อไปขยายผลในระดับตำบล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเกิดความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะอ่างยิ่งการค้าขายสินค้าออนไลน์ การใช้สมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_-2565__92.jpgLINE_ALBUM_-2565__91.jpgLINE_ALBUM_-2565__90.jpgLINE_ALBUM_-2565__89.jpgLINE_ALBUM_-2565__88.jpgLINE_ALBUM_-2565__87.jpg

LINE_ALBUM_-2565__86.jpg

LINE_ALBUM_-2565__85.jpg LINE_ALBUM_-2565__84.jpg LINE_ALBUM_-2565__83.jpg LINE_ALBUM_-2565__82.jpg LINE_ALBUM_-2565__81.jpg LINE_ALBUM_-2565__80.jpg LINE_ALBUM_-2565__79.jpg LINE_ALBUM_-2565__78.jpgLINE_ALBUM_-2565__77.jpg LINE_ALBUM_-2565__76.jpg LINE_ALBUM_-2565__134.jpg LINE_ALBUM_-2565__132.jpg LINE_ALBUM_-2565__131.jpg LINE_ALBUM_-2565__130.jpg LINE_ALBUM_-2565__129.jpg LINE_ALBUM_-2565__128.jpg LINE_ALBUM_-2565__127.jpg LINE_ALBUM_-2565__126.jpg LINE_ALBUM_-2565__125.jpg LINE_ALBUM_-2565__124.jpg LINE_ALBUM_-2565__123.jpg LINE_ALBUM_-2565__122.jpg LINE_ALBUM_-2565__120.jpg LINE_ALBUM_-2565__119.jpg LINE_ALBUM_-2565__117.jpg LINE_ALBUM_-2565__116.jpg LINE_ALBUM_-2565__114.jpg LINE_ALBUM_-2565__113.jpg LINE_ALBUM_-2565__111.jpg LINE_ALBUM_-2565__110.jpg LINE_ALBUM_-2565__109.jpg LINE_ALBUM_-2565__108.jpg LINE_ALBUM_-2565__107.jpg LINE_ALBUM_-2565__106.jpg LINE_ALBUM_-2565__105.jpg LINE_ALBUM_-2565__104.jpg LINE_ALBUM_-2565__103.jpg LINE_ALBUM_-2565__102.jpg LINE_ALBUM_-2565__101.jpg LINE_ALBUM_-2565__100.jpg LINE_ALBUM_-2565__99.jpg LINE_ALBUM_-2565__98.jpg LINE_ALBUM_-2565__97.jpg LINE_ALBUM_-2565__96.jpg LINE_ALBUM_-2565__95.jpg LINE_ALBUM_-2565__94.jpg LINE_ALBUM_-2565__0.jpg LINE_ALBUM_-2565__75.jpg LINE_ALBUM_-2565__74.jpg LINE_ALBUM_-2565__73.jpg LINE_ALBUM_-2565__72.jpg LINE_ALBUM_-2565__71.jpg LINE_ALBUM_-2565__70.jpg LINE_ALBUM_-2565__69.jpg LINE_ALBUM_-2565__68.jpg LINE_ALBUM_-2565__67.jpg LINE_ALBUM_-2565__66.jpg LINE_ALBUM_-2565__65.jpg LINE_ALBUM_-2565__64.jpg LINE_ALBUM_-2565__63.jpg LINE_ALBUM_-2565__62.jpg LINE_ALBUM_-2565__61.jpg LINE_ALBUM_-2565__60.jpg LINE_ALBUM_-2565__59.jpg LINE_ALBUM_-2565__58.jpg LINE_ALBUM_-2565__57.jpg LINE_ALBUM_-2565__56.jpg LINE_ALBUM_-2565__55.jpg LINE_ALBUM_-2565__54.jpg LINE_ALBUM_-2565__53.jpg LINE_ALBUM_-2565__52.jpg LINE_ALBUM_-2565__51.jpg LINE_ALBUM_-2565__50.jpg LINE_ALBUM_-2565__49.jpg LINE_ALBUM_-2565__48.jpg LINE_ALBUM_-2565__47.jpg LINE_ALBUM_-2565__46.jpg LINE_ALBUM_-2565__45.jpg LINE_ALBUM_-2565__44.jpg LINE_ALBUM_-2565__42.jpg LINE_ALBUM_-2565__41.jpg LINE_ALBUM_-2565__40.jpg LINE_ALBUM_-2565__37.jpg LINE_ALBUM_-2565__36.jpg LINE_ALBUM_-2565__35.jpg LINE_ALBUM_-2565__34.jpg LINE_ALBUM_-2565__32.jpg LINE_ALBUM_-2565__30.jpg LINE_ALBUM_-2565__28.jpg LINE_ALBUM_-2565__26.jpg LINE_ALBUM_-2565__24.jpg LINE_ALBUM_-2565__22.jpg LINE_ALBUM_-2565__20.jpg LINE_ALBUM_-2565__19.jpg LINE_ALBUM_-2565__18.jpg LINE_ALBUM_-2565__17.jpg LINE_ALBUM_-2565__14.jpg LINE_ALBUM_-2565__12.jpg LINE_ALBUM_-2565__11.jpg LINE_ALBUM_-2565__10.jpg LINE_ALBUM_-2565__8.jpg LINE_ALBUM_-2565__7.jpg LINE_ALBUM_-2565__4.jpg LINE_ALBUM_-2565__3.jpg LINE_ALBUM_-2565__2.jpg LINE_ALBUM_-2565__1.jpg LINE_ALBUM_-2565__166.jpg LINE_ALBUM_-2565__167.jpg LINE_ALBUM_-2565__168.jpg LINE_ALBUM_-2565__169.jpg LINE_ALBUM_-2565__170.jpg LINE_ALBUM_-2565__171.jpg LINE_ALBUM_-2565__172.jpg LINE_ALBUM_-2565__173.jpg LINE_ALBUM_-2565__174.jpg LINE_ALBUM_-2565__175.jpg LINE_ALBUM_-2565__176.jpg LINE_ALBUM_-2565__177.jpg LINE_ALBUM_-2565__178.jpg LINE_ALBUM_-2565__179.jpg LINE_ALBUM_-2565__180.jpg LINE_ALBUM_-2565__181.jpg LINE_ALBUM_-2565__182.jpg LINE_ALBUM_-2565__183.jpg LINE_ALBUM_-2565__184.jpg LINE_ALBUM_-2565__185.jpg LINE_ALBUM_-2565__186.jpg LINE_ALBUM_-2565__187.jpg LINE_ALBUM_-2565__188.jpg LINE_ALBUM_-2565__189.jpg LINE_ALBUM_-2565__190.jpg LINE_ALBUM_-2565__191.jpg LINE_ALBUM_-2565__192.jpg LINE_ALBUM_-2565__193.jpg LINE_ALBUM_-2565__194.jpg LINE_ALBUM_-2565__195.jpg LINE_ALBUM_-2565__196.jpg LINE_ALBUM_-2565__197.jpg LINE_ALBUM_-2565__198.jpg LINE_ALBUM_-2565__199.jpg LINE_ALBUM_-2565__200.jpg LINE_ALBUM_-2565__201.jpg LINE_ALBUM_-2565__202.jpg LINE_ALBUM_-2565__203.jpg LINE_ALBUM_-2565__204.jpg LINE_ALBUM_-2565__205.jpg LINE_ALBUM_-2565__206.jpg LINE_ALBUM_-2565__207.jpg LINE_ALBUM_-2565__208.jpg LINE_ALBUM_-2565__209.jpg LINE_ALBUM_-2565__210.jpg LINE_ALBUM_-2565__211.jpg LINE_ALBUM_-2565__212.jpg LINE_ALBUM_-2565__213.jpg LINE_ALBUM_-2565__214.jpg LINE_ALBUM_-2565__215.jpg LINE_ALBUM_-2565__216.jpg LINE_ALBUM_-2565__217.jpg LINE_ALBUM_-2565__218.jpg LINE_ALBUM_-2565__219.jpg LINE_ALBUM_-2565__220.jpg LINE_ALBUM_-2565__221.jpg LINE_ALBUM_-2565__222.jpg LINE_ALBUM_-2565__223.jpg LINE_ALBUM_-2565__224.jpg LINE_ALBUM_-2565__225.jpg LINE_ALBUM_-2565__226.jpg LINE_ALBUM_-2565__227.jpg LINE_ALBUM_-2565__228.jpg LINE_ALBUM_-2565__229.jpg LINE_ALBUM_-2565__230.jpg LINE_ALBUM_-2565__231.jpg LINE_ALBUM_-2565__232.jpg LINE_ALBUM_-2565__233.jpg LINE_ALBUM_-2565__234.jpg LINE_ALBUM_-2565__235.jpg LINE_ALBUM_-2565__236.jpg LINE_ALBUM_-2565__237.jpg LINE_ALBUM_-2565__238.jpg LINE_ALBUM_-2565__239.jpg LINE_ALBUM_-2565__240.jpg LINE_ALBUM_-2565__241.jpg LINE_ALBUM_-2565__242.jpg LINE_ALBUM_-2565__243.jpg LINE_ALBUM_-2565__244.jpg LINE_ALBUM_-2565__245.jpg LINE_ALBUM_-2565__246.jpg LINE_ALBUM_-2565__247.jpg LINE_ALBUM_-2565__248.jpg LINE_ALBUM_-2565__249.jpg LINE_ALBUM_-2565__250.jpg LINE_ALBUM_-2565__251.jpg LINE_ALBUM_-2565__252.jpg LINE_ALBUM_-2565__253.jpg LINE_ALBUM_-2565__254.jpg LINE_ALBUM_-2565__255.jpg LINE_ALBUM_-2565__143.jpg LINE_ALBUM_-2565__144.jpg LINE_ALBUM_-2565__145.jpg LINE_ALBUM_-2565__146.jpg LINE_ALBUM_-2565__147.jpg LINE_ALBUM_-2565__148.jpg LINE_ALBUM_-2565__149.jpg LINE_ALBUM_-2565__150.jpg LINE_ALBUM_-2565__151.jpg LINE_ALBUM_-2565__152.jpg LINE_ALBUM_-2565__153.jpg LINE_ALBUM_-2565__154.jpg LINE_ALBUM_-2565__155.jpg LINE_ALBUM_-2565__156.jpg LINE_ALBUM_-2565__157.jpg LINE_ALBUM_-2565__158.jpg LINE_ALBUM_-2565__159.jpg LINE_ALBUM_-2565__160.jpg LINE_ALBUM_-2565__161.jpg LINE_ALBUM_-2565__162.jpg LINE_ALBUM_-2565__163.jpg LINE_ALBUM_-2565__164.jpg LINE_ALBUM_-2565__165.jpg 206304.jpg 230749.jpg S__96247826.jpg

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042839
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4629
12273
16902
4964227
162623
220203
5042839

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์