• 5 DECEMBER
  • 011change1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

age

วันที่ 7 ถึง 8 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. ให้กับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อไปขยายผลในระดับตำบล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเกิดความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะอ่างยิ่งการค้าขายสินค้าออนไลน์ การใช้สมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE_ALBUM_-2565__92.jpgLINE_ALBUM_-2565__91.jpgLINE_ALBUM_-2565__90.jpgLINE_ALBUM_-2565__89.jpgLINE_ALBUM_-2565__88.jpgLINE_ALBUM_-2565__87.jpg

LINE_ALBUM_-2565__86.jpg

LINE_ALBUM_-2565__85.jpg LINE_ALBUM_-2565__84.jpg LINE_ALBUM_-2565__83.jpg LINE_ALBUM_-2565__82.jpg LINE_ALBUM_-2565__81.jpg LINE_ALBUM_-2565__80.jpg LINE_ALBUM_-2565__79.jpg LINE_ALBUM_-2565__78.jpgLINE_ALBUM_-2565__77.jpg LINE_ALBUM_-2565__76.jpg LINE_ALBUM_-2565__134.jpg LINE_ALBUM_-2565__132.jpg LINE_ALBUM_-2565__131.jpg LINE_ALBUM_-2565__130.jpg LINE_ALBUM_-2565__129.jpg LINE_ALBUM_-2565__128.jpg LINE_ALBUM_-2565__127.jpg LINE_ALBUM_-2565__126.jpg LINE_ALBUM_-2565__125.jpg LINE_ALBUM_-2565__124.jpg LINE_ALBUM_-2565__123.jpg LINE_ALBUM_-2565__122.jpg LINE_ALBUM_-2565__120.jpg LINE_ALBUM_-2565__119.jpg LINE_ALBUM_-2565__117.jpg LINE_ALBUM_-2565__116.jpg LINE_ALBUM_-2565__114.jpg LINE_ALBUM_-2565__113.jpg LINE_ALBUM_-2565__111.jpg LINE_ALBUM_-2565__110.jpg LINE_ALBUM_-2565__109.jpg LINE_ALBUM_-2565__108.jpg LINE_ALBUM_-2565__107.jpg LINE_ALBUM_-2565__106.jpg LINE_ALBUM_-2565__105.jpg LINE_ALBUM_-2565__104.jpg LINE_ALBUM_-2565__103.jpg LINE_ALBUM_-2565__102.jpg LINE_ALBUM_-2565__101.jpg LINE_ALBUM_-2565__100.jpg LINE_ALBUM_-2565__99.jpg LINE_ALBUM_-2565__98.jpg LINE_ALBUM_-2565__97.jpg LINE_ALBUM_-2565__96.jpg LINE_ALBUM_-2565__95.jpg LINE_ALBUM_-2565__94.jpg LINE_ALBUM_-2565__0.jpg LINE_ALBUM_-2565__75.jpg LINE_ALBUM_-2565__74.jpg LINE_ALBUM_-2565__73.jpg LINE_ALBUM_-2565__72.jpg LINE_ALBUM_-2565__71.jpg LINE_ALBUM_-2565__70.jpg LINE_ALBUM_-2565__69.jpg LINE_ALBUM_-2565__68.jpg LINE_ALBUM_-2565__67.jpg LINE_ALBUM_-2565__66.jpg LINE_ALBUM_-2565__65.jpg LINE_ALBUM_-2565__64.jpg LINE_ALBUM_-2565__63.jpg LINE_ALBUM_-2565__62.jpg LINE_ALBUM_-2565__61.jpg LINE_ALBUM_-2565__60.jpg LINE_ALBUM_-2565__59.jpg LINE_ALBUM_-2565__58.jpg LINE_ALBUM_-2565__57.jpg LINE_ALBUM_-2565__56.jpg LINE_ALBUM_-2565__55.jpg LINE_ALBUM_-2565__54.jpg LINE_ALBUM_-2565__53.jpg LINE_ALBUM_-2565__52.jpg LINE_ALBUM_-2565__51.jpg LINE_ALBUM_-2565__50.jpg LINE_ALBUM_-2565__49.jpg LINE_ALBUM_-2565__48.jpg LINE_ALBUM_-2565__47.jpg LINE_ALBUM_-2565__46.jpg LINE_ALBUM_-2565__45.jpg LINE_ALBUM_-2565__44.jpg LINE_ALBUM_-2565__42.jpg LINE_ALBUM_-2565__41.jpg LINE_ALBUM_-2565__40.jpg LINE_ALBUM_-2565__37.jpg LINE_ALBUM_-2565__36.jpg LINE_ALBUM_-2565__35.jpg LINE_ALBUM_-2565__34.jpg LINE_ALBUM_-2565__32.jpg LINE_ALBUM_-2565__30.jpg LINE_ALBUM_-2565__28.jpg LINE_ALBUM_-2565__26.jpg LINE_ALBUM_-2565__24.jpg LINE_ALBUM_-2565__22.jpg LINE_ALBUM_-2565__20.jpg LINE_ALBUM_-2565__19.jpg LINE_ALBUM_-2565__18.jpg LINE_ALBUM_-2565__17.jpg LINE_ALBUM_-2565__14.jpg LINE_ALBUM_-2565__12.jpg LINE_ALBUM_-2565__11.jpg LINE_ALBUM_-2565__10.jpg LINE_ALBUM_-2565__8.jpg LINE_ALBUM_-2565__7.jpg LINE_ALBUM_-2565__4.jpg LINE_ALBUM_-2565__3.jpg LINE_ALBUM_-2565__2.jpg LINE_ALBUM_-2565__1.jpg LINE_ALBUM_-2565__166.jpg LINE_ALBUM_-2565__167.jpg LINE_ALBUM_-2565__168.jpg LINE_ALBUM_-2565__169.jpg LINE_ALBUM_-2565__170.jpg LINE_ALBUM_-2565__171.jpg LINE_ALBUM_-2565__172.jpg LINE_ALBUM_-2565__173.jpg LINE_ALBUM_-2565__174.jpg LINE_ALBUM_-2565__175.jpg LINE_ALBUM_-2565__176.jpg LINE_ALBUM_-2565__177.jpg LINE_ALBUM_-2565__178.jpg LINE_ALBUM_-2565__179.jpg LINE_ALBUM_-2565__180.jpg LINE_ALBUM_-2565__181.jpg LINE_ALBUM_-2565__182.jpg LINE_ALBUM_-2565__183.jpg LINE_ALBUM_-2565__184.jpg LINE_ALBUM_-2565__185.jpg LINE_ALBUM_-2565__186.jpg LINE_ALBUM_-2565__187.jpg LINE_ALBUM_-2565__188.jpg LINE_ALBUM_-2565__189.jpg LINE_ALBUM_-2565__190.jpg LINE_ALBUM_-2565__191.jpg LINE_ALBUM_-2565__192.jpg LINE_ALBUM_-2565__193.jpg LINE_ALBUM_-2565__194.jpg LINE_ALBUM_-2565__195.jpg LINE_ALBUM_-2565__196.jpg LINE_ALBUM_-2565__197.jpg LINE_ALBUM_-2565__198.jpg LINE_ALBUM_-2565__199.jpg LINE_ALBUM_-2565__200.jpg LINE_ALBUM_-2565__201.jpg LINE_ALBUM_-2565__202.jpg LINE_ALBUM_-2565__203.jpg LINE_ALBUM_-2565__204.jpg LINE_ALBUM_-2565__205.jpg LINE_ALBUM_-2565__206.jpg LINE_ALBUM_-2565__207.jpg LINE_ALBUM_-2565__208.jpg LINE_ALBUM_-2565__209.jpg LINE_ALBUM_-2565__210.jpg LINE_ALBUM_-2565__211.jpg LINE_ALBUM_-2565__212.jpg LINE_ALBUM_-2565__213.jpg LINE_ALBUM_-2565__214.jpg LINE_ALBUM_-2565__215.jpg LINE_ALBUM_-2565__216.jpg LINE_ALBUM_-2565__217.jpg LINE_ALBUM_-2565__218.jpg LINE_ALBUM_-2565__219.jpg LINE_ALBUM_-2565__220.jpg LINE_ALBUM_-2565__221.jpg LINE_ALBUM_-2565__222.jpg LINE_ALBUM_-2565__223.jpg LINE_ALBUM_-2565__224.jpg LINE_ALBUM_-2565__225.jpg LINE_ALBUM_-2565__226.jpg LINE_ALBUM_-2565__227.jpg LINE_ALBUM_-2565__228.jpg LINE_ALBUM_-2565__229.jpg LINE_ALBUM_-2565__230.jpg LINE_ALBUM_-2565__231.jpg LINE_ALBUM_-2565__232.jpg LINE_ALBUM_-2565__233.jpg LINE_ALBUM_-2565__234.jpg LINE_ALBUM_-2565__235.jpg LINE_ALBUM_-2565__236.jpg LINE_ALBUM_-2565__237.jpg LINE_ALBUM_-2565__238.jpg LINE_ALBUM_-2565__239.jpg LINE_ALBUM_-2565__240.jpg LINE_ALBUM_-2565__241.jpg LINE_ALBUM_-2565__242.jpg LINE_ALBUM_-2565__243.jpg LINE_ALBUM_-2565__244.jpg LINE_ALBUM_-2565__245.jpg LINE_ALBUM_-2565__246.jpg LINE_ALBUM_-2565__247.jpg LINE_ALBUM_-2565__248.jpg LINE_ALBUM_-2565__249.jpg LINE_ALBUM_-2565__250.jpg LINE_ALBUM_-2565__251.jpg LINE_ALBUM_-2565__252.jpg LINE_ALBUM_-2565__253.jpg LINE_ALBUM_-2565__254.jpg LINE_ALBUM_-2565__255.jpg LINE_ALBUM_-2565__143.jpg LINE_ALBUM_-2565__144.jpg LINE_ALBUM_-2565__145.jpg LINE_ALBUM_-2565__146.jpg LINE_ALBUM_-2565__147.jpg LINE_ALBUM_-2565__148.jpg LINE_ALBUM_-2565__149.jpg LINE_ALBUM_-2565__150.jpg LINE_ALBUM_-2565__151.jpg LINE_ALBUM_-2565__152.jpg LINE_ALBUM_-2565__153.jpg LINE_ALBUM_-2565__154.jpg LINE_ALBUM_-2565__155.jpg LINE_ALBUM_-2565__156.jpg LINE_ALBUM_-2565__157.jpg LINE_ALBUM_-2565__158.jpg LINE_ALBUM_-2565__159.jpg LINE_ALBUM_-2565__160.jpg LINE_ALBUM_-2565__161.jpg LINE_ALBUM_-2565__162.jpg LINE_ALBUM_-2565__163.jpg LINE_ALBUM_-2565__164.jpg LINE_ALBUM_-2565__165.jpg 206304.jpg 230749.jpg S__96247826.jpg

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6828354
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
726
4163
37406
6745464
4889
263815
6828354

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์