• ไทยมีงานทำ
  • WEB 1500x300

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

age

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนให้มีความทันสมัย และรองรับการทำงานการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบรรณารักษ์ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าโครงการร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม คริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 62

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 63

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 149

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 155

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 156

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 157

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 158

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 159

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 160

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 161

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 167

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 170

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 171

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 179

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 188

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 193

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 210

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 215

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 227

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 228

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 230

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 231

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 234

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 240

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 245

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 247

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 248

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 251

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 254

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 257

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 261

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 265

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 266

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 271

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 275

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 276

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 281

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 283

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 285

ผู้บริหาร กศน.

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ กศน.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5042937
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
71
4656
17000
4964227
162721
220203
5042937

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์