• A

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

age

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนให้มีความทันสมัย และรองรับการทำงานการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบรรณารักษ์ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าโครงการร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม คริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 62

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 63

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 149

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 155

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 156

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 157

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 158

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 159

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 160

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 161

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 167

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 170

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 171

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 179

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 188

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 193

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 210

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 215

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 227

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 228

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 230

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 231

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 234

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 240

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 245

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 247

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 248

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 251

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 254

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 257

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 261

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 265

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 266

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 271

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 275

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 276

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 281

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 283

 

LINE ALBUM พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ๒๒๐๒๒๔ 285

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 1

Yesterday 1

Week 14

Month 22

All 132

Currently are 75 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์