• 011change1

โครงการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ

age

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การท่านต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

ประธานในโครงการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำโดยในโครงการ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการของ กศน.อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.00 น. รับชมการแสดง Best practice ของนักศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา และเวลา 14.00 น. ได้เยี่ยมชมโคก-หนอง-นา โมเดล ตามพระราชดำริฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

DSC 0003

DSC 0015

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0023

DSC 0024

DSC 0028

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0033

DSC 0034

DSC 0035

DSC 0036

DSC 0037

DSC 0039

DSC 0041

DSC 0043

DSC 0045

DSC 0048

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0053

DSC 0055

DSC 0068

DSC 0069

DSC 0070

DSC 0072

DSC 0088

DSC 0095

DSC 0097

DSC 0098

DSC 0105

DSC 0108

DSC 0111

DSC 0114

DSC 0116

DSC 0117

DSC 0120

DSC 0123

DSC 0129

DSC 0132

DSC 0134

DSC 0137

DSC 0141

DSC 0143

DSC 0147

DSC 0153

DSC 0156

DSC 0157

DSC 0164

DSC 0173

DSC 0174

DSC 0176

DSC 0182

DSC 0186

DSC 0193

DSC 0194

DSC 0198

DSC 0199

DSC 0201

DSC 0203

DSC 0205

DSC 0206

DSC 0207

DSC 0213

DSC 0214

DSC 0215

DSC 0216

DSC 0219

DSC 0220

DSC 0236

DSC 0237

DSC 0239

DSC 0241

DSC 0244

DSC 0246

DSC 0257

DSC 0268

DSC 0270

DSC 0292

DSC 0304

DSC 0309

DSC 0323

DSC 0326

DSC 0327

DSC 0329

DSC 0331

DSC 0333

DSC 0334

DSC 0336

DSC 0338

DSC 0344

DSC 0351

DSC 0356

DSC 0357

DSC 0373

DSC 0376

DSC 0380

DSC 0390

DSC 0405

DSC 0408

DSC 0412

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7971410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4776
7103
64799
7845139
186925
291739
7971410

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์