• A

page

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากสนามเสือป่า หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบต่อให้จังหวัดอุทัยธานี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

page

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้  โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายนายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 2 เมษายน 2567 สกร.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ นายครรชิต ศรีกุลคร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอชุมแสง นางพิศมัย นันท์พงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหนองบัว ครู บรรณารักษ์ นักศึกษา และบุคลากรของสกร.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานและเข้ารับรางวัล เนื่องใน "วันรักการอ่าน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสกร.จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชยลำดับที่ 4 ระดับประเทศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต และรางวัลคะแนนสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

page

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (DIGITAL LEARNING PLATFORM) ของ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ของ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ที่ทันสมัย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในโครงการ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

page

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 0

Yesterday 1

Week 0

Month 22

All 132

Currently are 167 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์