หางานเชิญทางนี้ ตำแหน่งว่าง "2 แสน 5 หมื่นอัตรา" แพลตฟอร์มใหม่ "ไทยมีงานทำ" ช่วยเหลือผู้ว่างงาน เพิ่มโอกาสในการมีงานทำของทุกคน

หางานเชิญทางนี้
ตำแหน่งว่าง "2 แสน 5 หมื่นอัตรา"
แพลตฟอร์มใหม่ "ไทยมีงานทำ"
ช่วยเหลือผู้ว่างงาน เพิ่มโอกาสในการมีงานทำของทุกคน

01 660501 ประชาสัมพันธ์ไทยมีงานทำ A4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์