ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน)

(คลิกที่นี่)

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์