ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

(((คลิกเพื่ออ่านประกาศ)))

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์