สถานที่ตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 056242164 0864475619 nupunupu6430@gmail.com
ครู กศน.ตำบลตากฟ้า

นฤมล ทองทิม

นางนฤมล สีกาหลง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0864475619

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลตากฟ้า
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
106680
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
50
81
131
105396
2154
7322
106680

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-15 03:17

องค์กรนักศึกษา

  คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลตากฟ้า มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา กศน. ในระดับอำเภอหรือเขต และชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.พ.ศ.2554 ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ ได้แก่ นางวันเพ็ญ  ซัวบรุก                 จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

 2. รองประธาน           ได้แก่ นางสาวนัฐการญ์  บัวงาม      จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

3. เลขานุการ              ได้แก่ นางสาวนันทิชา คล้ายเรียน  จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

4. กิจกรรมนักศึกษา    ได้แก่ นายชนะชัย  ดิษฐขามป้อม   จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

5. การเงินและบัญชี    ได้แก่ นางสาวปภัสสรา พวงทอง     จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

6. ประชาสัมพันธ์       ได้แก่ นางสาวอัญชิสา  ติดใจดี        จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

7. ปฏิคม                   ได้แก่ นายหาญณรงค์ วงค์ศรี           จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

8. กรรมการด้านอื่นๆ  ได้แก่ นางสาวพัชรี วิเศษ                  จาก กศน.ตำบล ตากฟ้า

Super User