สถานที่ตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 056242164 0864475619 nupunupu6430@gmail.com
ครู กศน.ตำบลตากฟ้า

นฤมล ทองทิม

นางนฤมล สีกาหลง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0864475619

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลตากฟ้า
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
106676
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46
81
127
105396
2150
7322
106676

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-15 03:03

กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการ กศน.ตำบลตากฟ้า 

๑. นายถนัดกิจ  สังข์สุด    ตัวแทนจากหมู่ที่ ๖ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น)                                   ประธานกรรมการ

๒. นายสุนทร        ทองแพง   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๗ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง)                                รองประธานกรรมการ

๓. นางยุวดี          ฟูเผ่า           ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)                                              กรรมการ

๔. พระอธิการพิชิต ฐิตจิตโต   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)                          กรรมการ

๕. นายจักรพันธ์     อ่ำผ่อง   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ              กรรมการ

 ๖. นางอำนวย      แพเถื่อน   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)                                       กรรมการ

 ๗. นายสำพันธ์      แย้มอ่ำ     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๕ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม)              กรรมการ        

 ๘. นายประวิทย์    เชียงม้าว   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)                                              กรรมการ

  ๙. นายสังวาลย์     ชัชวารี     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้แทนศิษย์เก่า กศน.)                                                       กรรมการ

  ๑๐. นางสำราญ     นวลอ่อน   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (อาสาสมัคร กศน.)                                                           กรรมการ

  ๑๑. นางศรีแพร     ขาวเอี่ยม   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๕ (ผู้แทนองค์กรนักศึกษา)                                                   กรรมการ

  ๑๒. นางสาวนฤมล   สีกาหลง   หัวหน้า กศน.ตำบลตากฟ้า                                                                          กรรมการและเลขานุการ

Super User