สถานที่ตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 056242164 0864475619 nupunupu6430@gmail.com
ครู กศน.ตำบลตากฟ้า

นฤมล ทองทิม

นางนฤมล สีกาหลง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0864475619

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลตากฟ้า
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
106689
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
59
81
140
105396
2163
7322
106689

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-15 03:37

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลตากฟ้า

 20160612 10463520160612 10061620151119 085150

    กศน.ตำบลตากฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจากการมีองค์ความรู้  มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน  รวมทั้งมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจน เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาของสมาชิกและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นห้องเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ของหมู่บ้านที่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาสมาชิกในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มาในหมู่บ้านที่ต้องมีสถานที่รวบรวมเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จึงทำให้เห็นควรปรับเปลี่ยนศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่เก็บรวบรวมจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆของหมู่บ้านรวมทั้ง องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องการพัฒนาทักษะ ความคิดและการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนได้เป็นศูนย์กลางของจุดเรียนรู้ของชุนชน

Super User