วัดคลองคาง หมู่ 3 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-255711 094-5974624 ,061-9415493 nuanjira.sks@gmail.com ,niti2713@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลบึงเสนาท

S 14565378

นางสาวนวลจิรา สามเกษร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0945974624 

 182644

นายนิติ วงษ์รัตน์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

เบอร์โทร 0619415493

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.ตำบล ในอำเภอ
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
027655
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6
44
216
26497
2221
2341
27655

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-27 04:19

ประกาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

อาจเป็นรูปภาพของ 22 คน และ โรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, วัด, แท่นบรรยาย และ ข้อความวันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

 
 
 

วันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

 วันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
 นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
 

 

นที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
มอบหมายให้ คณะครูและอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์
ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

363382936 270419648957359 829372869811883366 n

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ลานเอนกประสงค์ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

ออกกำลังกาย 30 ส.ค

นที่  12  กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล โซนสี่แคว ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนางสาวนวลจิรา สามเกสร ครูกศน.ตำบลบึงเสนาท กล่าวรายงาน นายสิริชัยย์ ภู่โพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์มหกรรมอาชีพ สี่แคว

365279789 271921272140530 8457508164494675401 n

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบหมายให้ บุคลากร สกร. อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ สร้างความสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึก มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน

เนื้อหาอื่นๆ...

หน้าที่ 1 จาก 17

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์