(อาคารสวนธรรมประทีป เทศบาลตำบลลาดยาว) ม.4 ชุมชนบ้านเหนือ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271-501 082-918-3335 หรือ 092-854-2244 Intharamolee@gmail.com หรือ Kritsana.Pomkham@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลลาดยาว

รูปภาพ01

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 082-918-3335

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
065814
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37
115
705
64745
1319
2385
65814

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 19:53

กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการ กศน.ตำบลลาดยาว

          1. นายชวลิต  พูลเขตรนคร                  ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          2. นายจรัส  ขุนอภัย                            ตำแหน่ง   รองประธานกรรมการ

          3. นายทวี  ทองกลัด                             ตำแหน่ง   กรรมการ

          4. นายนิรันต์  ศรีวงษ์วรรณ                   ตำแหน่ง   กรรมการ

          5. นางสาวเสมียน  มั่นเขตกิจ                ตำแหน่ง   กรรมการ

          6. นายวรพจน์  เมณฑ์กูล                     ตำแหน่ง   กรรมการ

          7. นายสุพจน์  หงษ์ชูเวช                     ตำแหน่ง   กรรมการ

          8. นายเอกรินทร์  สุขรื่น                       ตำแหน่ง   กรรมการ

          9. นางจันทนา   พิลึก                          ตำแหน่ง   กรรมการ

          10. นางทองใส  เผาดี                         ตำแหน่ง   กรรมการ

          11. นายยุทธพงษ์  เพียรกสิกรรม          ตำแหน่ง   กรรมการ

          12. นางกำไร  เขมะสุนะ                      ตำแหน่ง   กรรมการ

          13. นายอุดร  ชั่งชั่ว                            ตำแหน่ง   กรรมการ

          14. นายอมรชัย  ไทยปรีชา                  ตำแหน่ง   กรรมการ

          15. นางสาวพรรกร  สนานกสิกรณ์        ตำแหน่ง   กรรมการ

          16. นางสาวศิริพร  นาคมอญ                ตำแหน่ง   กรรมการ

          17. นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี             ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

          18. นางสาวกฤษณา  ป้อมคำ               ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

Super User