(อาคารสวนธรรมประทีป เทศบาลตำบลลาดยาว) ม.4 ชุมชนบ้านเหนือ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271-501 082-918-3335 หรือ 092-854-2244 Intharamolee@gmail.com หรือ Kritsana.Pomkham@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลลาดยาว

รูปภาพ01

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 082-918-3335

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
066620
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5
51
725
65109
2125
2385
66620

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:20

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลลาดยาว

image001

ความเป็นมา

                    การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

                    ประวัติความเป็นมาของอำเภอลาดยาว ชื่อของอำเภอลาดยาว เดิมอำเภอลาดยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระ มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ พ.ศ.2456 ขุนลาดบริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์) กำนันตำบลลาดยาวได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลลาดยาวให้เจริญยิ่งขึ้น จึงเสนอยกฐานะเป็นอำเภอลาดยาวต่อพลโทพระยาเทพหัสดิน สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการจังหวัดนครสวรรค์และพระยาสุนทรพินิช  ข้าหลวงนครสวรรค์ ในขณะนี้

                   ตำบลลาดยาว  ตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลลาดยาวห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรและอยู่ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ 40 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกและห่างจากถนนสายหลัก นครสวรรค์ – กำแพงเพชร ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 74.82  ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่ 

                   กศน.ตำบลลาดยาว  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

                   กศน.ตำบลลาดยาว ตั้งอยู่ที่ บ้านลาดยาว (ชุมชนสวนธรรมประทีป) หมูที่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว 500 เมตร ใช้อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลลาดยาว เป็นอาคารคอนกรีตขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

        กศน.ตำบลลาดยาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Facebook : กศน.ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

        Website : http://nakorns.nfe.go.th/latyao/latyao/index.php

แผนที่ กศน.ตำบลลาดยาว  

        ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลบ้านไร่ 

        ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลสร้อยละคร

        ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลสระแก้ว ตำบลสร้อยละคร

        ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

แผนที่ กศน.ตำบล

Super User