(อาคารสวนธรรมประทีป เทศบาลตำบลลาดยาว) ม.4 ชุมชนบ้านเหนือ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271-501 082-918-3335 หรือ 092-854-2244 Intharamolee@gmail.com หรือ Kritsana.Pomkham@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลลาดยาว

รูปภาพ01

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 082-918-3335

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
065817
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
40
115
708
64745
1322
2385
65817

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 20:03

ข้อมูลทั่วไป ตำบลลาดยาว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบลลาดยาว
                   ตำบลลาดยาว ตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลลาดยาวห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรและอยู่ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ 40 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกและห่างจากถนนสายหลัก นครสวรรค์ – กำแพงเพชร ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
                   ทิศใต้               ติดต่อกับ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
                   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

แผนที่อำเภอลาดยาว

                   ลักษณะภูมิประเทศในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกจากแนวเทือกเขาเขตอำเภอแม่วงก์ มีแม่น้ำสายเล็กๆ ที่เป็นต้นน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังไหลผ่าน ประกอบด้วยแม่น้ำ คลองม่วง คลองขุนลาด คลองวังม้า คลองสาลี คลองห้วยหินลับ และมีแหล่งเก็บน้ำทางธรรมชาติคือ บึงหล่ม อยู่บริเวณทางทิศเหนือของตำบลในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบึงหล่ม และหมู่ที่ 15 บ้านริมบึง เป็นรอยต่อกับเขตตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สภาพภูมิอากาศ

                    ภูมิอากาศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวมีลักษณะร้อนชื้นอุณหภูมิอากาศในช่วงฤดูแล้งจะร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 40-42 องศาเซนติเกรด ต่ำสุดเฉลี่ย 30 องศาเซนติเกรด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะของดิน

                   ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ บึงหล่ม

สภาพทางเศรษฐกิจ

                  โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน รายได้เฉลี่ยของประชากร

                  การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 บ้านคลองสาลี หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4  บ้านลาดยาว หมู่ที่ 5 บ้านลาดยาว หมู่ที่ 6 บ้านลาดยาว หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ หมู่ที่ 8 บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 14 บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง

                           -  พื้นที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง ใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำธรรมชาติ
                           -  ด้านเลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น โค กระบือ และมีสัตว์เลี้ยงเป็น

                  อาชีพเสริม
                           -  ด้านเงินทุน ที่ใช้ในการทำงานเกษตรกรรม แหล่งเงินทุนที่ได้มา เช่น การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และเงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นำมาเพื่อการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าเช่าที่นา เพื่อทำนาก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
                           -  ด้านอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป เนื่องจากไม่มีที่นาของตนเอง หรือว่างงานจากฤดูกาลทำนาและไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม การรวมกลุ่มยังมีน้อย

        ร้อยละของอาชีพ 

                   -  เกษตรกรรม               ร้อยละ 80

                   -  ค้าขายและรับจ้าง      ร้อยละ 13

                   -  ข้าราชการ                  ร้อยละ 3

                   -  อื่น ๆ                          ร้อยละ 3

        หน่วยธุรกิจในเขตตำบลลาดยาว

                   -  ปั๊มน้ำมัน                      6 แห่ง

                   -  โรงสีข้าว                       3 แห่ง

                   -  ตลาดกลางรับซื้อข้าว    3 แห่ง

                   -  ร้านรับซื้อของเก่า         2 แห่ง

 

Super User