156 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437 support@nfe.go.th
ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 

นางสาวดารารัตน์ บุตสบา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 084 - 6211497

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 085 - 0040989

 

แพลตฟอร์ม กศน.ตำบลบ้านไร่

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
016080
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
14
28
154
15437
1323
1365
16080

Your IP: 192.168.1.1
2024-02-28 16:11

จดหมายข่าว บ้านไร่ 13

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
นางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ นำนักศึกษา ปรับเปลี่ยนสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศกร.ตำบลบ้านไร่2 เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ให้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ศกร.ตำบลบ้านไร่2 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จดหมายข่าว บ้านไร่ 12

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566  นางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ เข้าร่วมโครงการพัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน Co-Creation Platform  ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

จดหมายข่าว บ้านไร่ 9

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสร้างการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ณ วัดแหลมชนิล ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานในพิธี

จดหมายข่าว บ้านไร่ 11

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและสิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชน ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลาดยาว และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลาดยาว เป็นวิทยากรในครั้งนี้

จดหมายข่าว บ้านไร่ 8

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอลาดยาว  ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สกร.อำเภอลาดยาว กับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย ศกร.ตำบลบ้านไร่ มีนางสาวศรีเวียง อินทะเรียงศร สมาชิกกลุ่ม จักสานตะกร้าหวายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ร่วมในครั้งนี้

จดหมายข่าว บ้านไร่ 10

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.) เพื่อรายงานแผนการจัดกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจ ณ กองทุนหมู่บ้านเนินม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หน้าที่ 2 จาก 13

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์