156 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437 support@nfe.go.th
ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 

นางสาวดารารัตน์ บุตสบา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 084 - 6211497

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 085 - 0040989

 

แพลตฟอร์ม กศน.ตำบลบ้านไร่

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
024118
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
44
71
458
23309
791
1704
24118

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 19:14

เรียน กศน.ออน์ไลน์ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 ครั้งที่ 1

ใบความรู้

ปฐมนิเทศ ออน์ไลน์

 

ครั้งที่  2 วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 

 ครั้งที่  3 วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่  4 วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่  5 วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  6 วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  7 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  8 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  9 วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  10 วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  11 วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  12 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  13 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  14 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  15 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  16 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่  17 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

 ครั้งที่  18 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่  19 วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ

 

 

ครั้งที่  20

สอบปลายภาค

 

 

 

กศน.ออน์ไลน์เรียน  ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564

ครั้งที่ 1   

ปฐมนิเทศ

link วึดีโอการปฐมนิเทศ

ใบความรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ/ใบ

 

ครั้งที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน 

 

ครั้งที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์

ใบความรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ครั้งที่ 7  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบงานที่ 1

.ใบงานที่ 2

ครั้งที่ 8  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ครั้งที่ 9  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

 

ครั้งที่ 10  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

ครั้งที่11  วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 12  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ครั้งที่ 13  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้

ครั้งที่ 14  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 15  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ/ใบงาน 

ครั้งที่ 1ุ6  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน 

ครั้งที่ 17  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบ/ใบงาน 

ครั้งที่ 18  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

ใบงาน 1

ใบงาน 2

ใบงานที่ 3

ครั้งที่ 19  ทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

แบบทดสอบ/ใบงาน

ครั้งที่ 20 สอบปลายภาค  2-3 ตุลาคม 2564