156 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437 support@nfe.go.th
ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 

นางสาวดารารัตน์ บุตสบา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 084 - 6211497

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 085 - 0040989

 

แพลตฟอร์ม กศน.ตำบลบ้านไร่

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
022827
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21
43
170
22284
1204
1458
22827

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-19 20:41

ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน (สาขา หัตถกรรม : จักสานด้วยหวาย)

: นางชด อัศจรรย์

     ที่อยู่  42/1  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านไร่  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   6015001191380

     โทรศัพท์  09 2734 0770

ประวัติความเป็นมา 

     : เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และได้เรียนรู้การสานตระกร้าด้วยหวาย จากวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสอนในชุมชน จนนำไปฝึกฝน และคิดค้นลวดลายรวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตนเองจนชำนาญ และสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในปัจจุบัน

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

     : ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย หลากหลายประณีตและสวยงาม สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงวัย เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ตรงกับความต้องการของลูกค้า และราคาไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Application Line และ Facebook และมีการสแกนจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ความร่วมมือกับ กศน.

     : กศน.ตำบลบ้านไร่  ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอลาดยาว  เข้ามาส่งเสริมจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ให้กับประชาชนที่สนใจ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมีความคงทนมากขึ้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายตรงความต้องการของผู้ใช้  จนได้รับความนิยมมากในพื้นที่ และนอกพื้นที่  รับเชิญให้เป็นวิทยากร  และออกบูธ การขายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน (สาขา หัตถกรรม : จักสานด้วยไม้ไผ่)

: นางสาวศรีเวียง  อินทะเรืองศร

     ที่อยู่  93  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านไร่  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   60150

     โทรศัพท์  09 56753786901191370.jpg

ประวัติความเป็นมา 

     : เดิมมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และได้มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสอนในชุมชน ได้เรียนรู้การสานตระกร้าด้วยไม้ไผ่ จากวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสอนในชุมชน จนนำไปฝึกฝนจนชำนาญ และคิดค้นลวดลายและเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตนเอง และสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในปัจจุบัน

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

     : ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย หลากหลายประณีตและสวยงาม สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงวัย เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ตรงกับความต้องการของลูกค้า และราคาไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Application Line และ Facebook และมีการสแกนจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ความร่วมมือกับ กศน.

     : กศน.ตำบลบ้านไร่  ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอลาดยาว  เข้ามาส่งเสริมจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ให้กับประชาชนที่สนใจ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมีความคงทนมากขึ้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายตรงความต้องการของผู้ใช้  จนได้รับความนิยมมากในพื้นที่ และนอกพื้นที่  รับเชิญให้เป็นวิทยากร  และออกบูธ การขายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ