156 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255437 support@nfe.go.th
ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 

นางสาวดารารัตน์ บุตสบา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 084 - 6211497

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านไร่

 เบอร์โทร 085 - 0040989

 

แพลตฟอร์ม กศน.ตำบลบ้านไร่

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
016112
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
18
28
186
15437
1355
1365
16112

Your IP: 192.168.1.1
2024-02-29 07:57

จดหมายข่าว บ้านไร่ ประชุม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2566 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน และวางแผนการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จดหมายข่าว บ้านไร่ 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ศกร.ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรค์

ทำความสะอาด บ้านไร่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ นำนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา ศกร.ตำบล เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ณ ศกร.ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

 

จดหมายข่าว บ้านไร่ 4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ ดำเนินการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดยาว โดยมี กิจกรรมยืม-คืนหนังสือเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ของ ศกร.ตำบลบ้านไร่

จดหมายข่าว บ้านไร่ 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และงานภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จดหมายข่าว บ้านไร่ 7 พ.ย. 66

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดารารัตน์ บุตสบา และนางสาวชลธิชา เจริญผล ครู กศน.ตำบลบ้านไร่ ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อติดตามนักเรียน ที่ออกกลางคัน ให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

 

หน้าที่ 3 จาก 13

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์