อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
004119
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7
27
135
3707
296
922
4119

Your IP: 192.168.1.1
2021-12-08 05:34

กศน.ตำบลเขาดิน โดยนางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ได้รับมอบหมายจากนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรวิชาการแปรรูปฝรั่งอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวปรียาณัชก์ แจ่มไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

75382

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการถุงยังชีพตามวิถีใหม่ รู้รอดปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 กับ กศน.เก้าเลี้ยว” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อสม. ตำบลเขาดิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชนตำบลเขาดิน

75381

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้คณะครู จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "โครงการค่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการทำโครงงาน และมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

73599

กศน.ตำบลเขาดิน โดย นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนรู้กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การกินถูกวิธี ออกกำลังกายถูกต้อง ดูแลคนรอบข้างสุขใจ ปลอดภัยโควิด ชีวิตมีสุข กับ กศน.เก้าเลี้ยว" ให้กับผู้นำชุมชนตำบลเขาดิน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อนำความรู้ในด้านต่างๆ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

73600

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias Learning" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา กศน. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดทำชุดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครู กศน.ตำบล เป็นที่ปรึกษา และแนะนำวิธีการเรียนให้กับผู้เรียน73598

หน้าที่ 5 จาก 6