ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

(คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด)

 

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์