ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

(รายละเอียดคลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์