ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา

 

 

IMG 82791

  1. นางนภสร  ก๊กพิทักษ์
    ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอลาดยาว
  2. รักษาการ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอชุมตาบง

 IMG 9557

นายสุชาติ  สายแวว
ครูอาสาสมัครฯ

messageImage 1626338511471

นางสาวปวิตาพร  แซ่โค้ว
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338623562

นางสาวศิริรักษ์  ศรีระวัตร
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338554467

นางสาวณฐมน  กสิกรรม
ครูกศน.ตำบล

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล
ครูกศน.ตำบล

S 37822467

นางสาวสุวัฒนา  พรมไทสงค์
บรรณารักษ์

                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                             

 

                                                                                                           

 

สื่อสาระสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสาระสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

062568
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
51
93
144
61100
2740
3841
62568

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 10:14

: ภาพอดีด :

21

     

1.ประวัติอำเภอชุมตาบง

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง เดิมเป็นสถานศึกษาที่อยู่ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาลำดับที่ 383 โดยมีรหัสสถานศึกษาสี่หลัก คือ 2220 โดยได้เช่าอาคารเลขที่ 166/5 หมู่ 7 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบงจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หลังที่ว่าการอำเภอชุมตาบง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบง และต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

2.แผนที่ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอชุมตาบงเป็นที่ภูเขาขนาดย่อมหลายลูกเรียงรายเป็นแนวภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนิน ที่ดอนและที่ราบทางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีคลองโพธิ์และคลองยางไหลขนาบพื้นที่ตำบลชุมตาบง

สภาพภูมิอากาศ

              อำเภอชุมตาบงเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (AW) คือ ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง แบ่งฤดูออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยตลอดปี27.20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 38.10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม 18.10 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1070.50 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 30.20 วัน/ปี 

 ฤดูฝน ฝนตกชุกในเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 231.80 มิลลิเมตร และปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยสุดในเดือนธันวาคม 7.30 มิลลิเมตร

 ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ หนาวจัดในเดือนมกราคม วัดได้ประมาณ 11.20 องศาเซลเซียส

 ฤดูร้อน เริ่มในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ร้อนจัดในเดือนเมษายน วัดได้ 40 องศาเซลเซียส

 

 

 

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง. All rights reserved.