ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา

 

 

IMG 1668

  1.          นางภัสรา  ทวิชาติสกุล             
  2. ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมตาบง

           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอชุมตาบง

 IMG 9557

นายสุชาติ  สายแวว
ครูอาสาสมัครฯ

messageImage 1626338511471

นางสาวปวิตาพร  แซ่โค้ว
ครูกศน.ตำบล

IMG 1669

นางสาวศศิภา  ชัยพร
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338554467

นางสาวณฐมน  กสิกรรม
ครูกศน.ตำบล

4SentKaewCopy

นายกุลดิลก  เพชรสัมฤทธิ์
ครูกศน.ตำบล

 S 4481050

นางสาวสุวัฒนา  พรมไทสงค์
บรรณารักษ์

                                                                                                          

สื่อสาระสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสาระสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

119632
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
77
234
311
117899
7383
6942
119632

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 09:52

: ภาพอดีด :

21

     

1.ประวัติอำเภอชุมตาบง

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง เดิมเป็นสถานศึกษาที่อยู่ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาลำดับที่ 383 โดยมีรหัสสถานศึกษาสี่หลัก คือ 2220 โดยได้เช่าอาคารเลขที่ 166/5 หมู่ 7 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบงจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หลังที่ว่าการอำเภอชุมตาบง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบง และต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

2.แผนที่ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอชุมตาบงเป็นที่ภูเขาขนาดย่อมหลายลูกเรียงรายเป็นแนวภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนิน ที่ดอนและที่ราบทางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีคลองโพธิ์และคลองยางไหลขนาบพื้นที่ตำบลชุมตาบง

สภาพภูมิอากาศ

              อำเภอชุมตาบงเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (AW) คือ ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง แบ่งฤดูออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยตลอดปี27.20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 38.10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม 18.10 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1070.50 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 30.20 วัน/ปี 

 ฤดูฝน ฝนตกชุกในเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 231.80 มิลลิเมตร และปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยสุดในเดือนธันวาคม 7.30 มิลลิเมตร

 ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ หนาวจัดในเดือนมกราคม วัดได้ประมาณ 11.20 องศาเซลเซียส

 ฤดูร้อน เริ่มในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ร้อนจัดในเดือนเมษายน วัดได้ 40 องศาเซลเซียส

 

 

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง. All rights reserved.