ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญ หมู่ 1 ต.สุขสำราญอ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 088-2724782 Worawongair@gmail.com เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ครู กศน.ตำบลสุขสำราญ

นายวรวงค์ ขลิบปั้นครู กศน.ตำบลสุขสำราญ

นายวรวงศ์ ขลิบปั้น

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0882724782

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
013745
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
18
99
13522
271
725
13745

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-18 14:57

ข้อมูลทั่วไป ตำบลสุขสำราญ

12191362 1531210097182167 968463696850747911 o

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

สภาพทั่วไปตำบลสุขสำราญ

          ในสมัยก่อนนั้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านสุขสำราญในปัจจุบันนี้เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นโคก บนโคกนี้จะมีต้นลานจำนวนมาก ด้านข้างจะเป็นลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่โดยรอบพวกพรานป่าได้เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้ว่า “โคกลาน” ระยะต่อมาจึงมีประชาชนเข้ามาปลูกเรือนอาศัยในบริเวณนี้ เมื่อมีการจัดตั้งตำบลตากฟ้าชื่อโคกลานจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านโคกสำราญ" ในประมาณปี พ.ศ.2513 ตำบลตากฟ้าถูกยกเป็นกิ่งอำเภอตากฟ้าจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสุขสำราญ” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้สภาตำบลสุขสำราญเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารท้องถิ่นอย่างหนึ่ง

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลสุขสำราญมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45,075 ไร่ หรือประมาณ 68.38 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ ตำบลสุขสำราญมีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ลุ่มสลับกับเชิงเขาไม่มีแม่น้ำไหลผ่านสภาพดินในพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ       ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี

ทิศใต้                       ติดต่อกับ        ตำบลลำพยนต์
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ         ตำบลลำพยนต์ อำเภอไพศาลี

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ         ตำบลตากฟ้า ตำบลพุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ หมู่ที่ 1
2.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ หมู่ที่ 1
3.สถานีอนามัยบ้านซับสำราญ หมู่ที่ 8
4.สถานีอนามัยบ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 6
5.วัดสุขสำราญ หมู่ที่ 1
6.วัดธรรมโสภณ หมู่ที่ 8
7.วัดทุ่งทอง หมู่ที่ 12
8.วัดประชาสรรค์ หมู่ที่ 2 (อารามหลวง)

 

ตารางจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน

 

หมู่บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑. บ้านสุขสำราญ        

๒. บ้านเกษตรชัย

๓. บ้านเขาหมี            

๔. บ้านเขากา   

๕. บ้านวังสำราญ         

๖. บ้านพุขมิ้น             

๗. บ้านหนองยาว         

๘. บ้านซับสำราญ        

๙. บ้านชอนกระพงษ์     

๑๐. บ้านเขาดินแดง      

๑๑. บ้านซับตะเคียน     

๑๒. บ้านทุ่งทอง

๓๗๐

๑๐๔

๘๒

๒๒๖

๒๗๙

๑๘๐

๑๖๓

๒๖๘

๑๖๔

๑๑๘

๓๑๔

๒๔๙

๓๙๐

๑๑๒

๘๗

๒๓๕

๓๐๒

๑๗๙

๑๕๘

๒๙๔

๑๗๗

๑๒๐

๓๒๙

๒๔๙

๗๖๐

๒๑๖

๑๖๙

๔๖๑

๕๘๑

๓๕๙

๓๒๑

๕๖๒

๓๔๑

๒๓๘

๖๔๓

๔๙๘

๒๔๙

๗๒

๔๓

๑๒๖

๒๑๓

๑๐๒

๑๑๑

๑๙๘

๙๗

๘๑

๑๖๗

๑๒๙

รวม

๒,๕๑๗

๒,๖๓๒

๕,๑๔๙

๑,๕๘๘

แหล่งที่มาของข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนอำเภอตากฟ้า

ตำบลสุขสำราญ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๕,๐๗๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๘.๓๘ ตารางกิโลเมตร

. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยแยกเป็น

อาชีพทำนา      จำนวน ๖   ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ ๒๐ ไร่ นอกจากนั้นเป็น

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เริ่มผลิตในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในนาข้าว

อาชีพทำไร่   จำนวน   ๑,๑๕๒   ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ ๑๖,๑๗๖ ไร่ โดยส่วนใหญ่

ทำเป็นอาชีพรอง พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย งา พริก ส่วนใหญ่ ทำตามที่ดอนตาม       ไหล่เขา

อาชีพทำสวน จำนวน ๑๗ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ ๑๓๒ ไร่ ประกอบไปด้วย

ผักสวนครัว ละมุด น้อยหน่า มะม่วง มะขามเทศ ส้ม มีการปลูกในรูปของสวน และปลูกตามบ้านส่วนใหญ่ถือเป็นอาชีพเสริม

อาชีพเลี้ยงสัตว์   จำนวน ๓๕ ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว นอกจากนั้น จะเป็น สุกร และไก่

อาชีพรับจ้าง     จำนวน     ๓๑๙ ครัวเรือน เมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมคนหนุ่ม

สาวจะเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปหางานรับจ้างทำในกรุงเทพมหานคร หรือตา

อาชีพค้าขาย     จำนวน     ๖๐ ครัวเรือน

Super User