ศาลาประชาคมบ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0909414331 Khwanchawiwan@gmail.com
ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

ฉวิวรรณ ครู

นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

 เบอร์โทร 0909414331

 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
022092
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20
20
159
21831
251
969
22092

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 18:22

เมื่อวันที่  18  มกราคม 2565 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการส่งเริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รูปแบบโคกหนองนาโมเดล) ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM คก.เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล ๒๒๐

 

LINE ALBUM เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียน ๒๒๐๒๑๖

 

LINE ALBUM คก 2.เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล ๒๒๐

เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2564 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นายกลยุทธ รจนาและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ โดย กศน.ตำบลพุนกยูง จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนระยะสั้นวิชาการทำการทำขนมปลาแนมสมุนไพร ณ ศาลาประชาคมบ้านพุเม่น หมู่ที่ 3 ตำบลพุนกยูง  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

 

440260

 

440254 Copy

   เมื่อวันที่ 10-11  มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวสุจิตรา  พิพัฒน์สำราญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้ให้   นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ โดย กศน.ตำบลพุนกยูง จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนระยะสั้นวิชาการทำขนมโดนัทจิ๋ว ณ โรงพยาบาลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

199157654 4816401585042581 6900783704436358839 n  

 

196839481 4804526242896782 7604977108256571422 n

เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2564 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ไมอบหมายให้ นายกลยุทธ รจนาและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ โดย กศน.ตำบลพุนกยูง จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนระยะสั้นวิชาการทำการทำขนมปั้นสิบ ณ ศาลาประชาคมบ้านพุเม่น หมู่ที่ 3 ตำบลพุนกยูง  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

151384

 

151372

 

LINE ALBUM นิเทศปั้นสิบ พุนกยูง ๒๑๑๒๒๔ 4

เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวสุจิตรา  พิพัฒน์สำราญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้ให้  นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า ดำเนินการจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

 

157979108 452515869401405 3886647856063003720 n

 

158285155 338688574251457 911997509854346123 n

 

158828456 189795619611860 6328001913972774552 n

        เมื่อวันที่  10-11  มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวสุจิตรา  พิพัฒน์สำราญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้ให้   นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ โดย กศน.ตำบลพุนกยูง จัดอาชีพรูปแบบชั้นเรียนระยะสั้นวิชาการทำชานมไข่มุกณ โรงพยาบาลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

 

197466890 1481929392138871 4968816185328594183 n

 

195747524 1481929408805536 5075848933326091433 n

หน้าที่ 5 จาก 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์