ศาลาประชาคมบ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0909414331 Khwanchawiwan@gmail.com
ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

ฉวิวรรณ ครู

นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

 เบอร์โทร 0909414331

 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
018293
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21
104
286
17862
131
604
18293

Your IP: 192.168.1.1
2024-03-03 09:46

ข้อมูลทั่วไป ตำบลพุนกยูง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพุนกยูงเดิมเป็นหมู่บ้านของตำบลตากฟ้า  อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์  และได้ยกฐานะจากหมู่บ้านเป็นตำบล

            ความเป็นมาของคำว่า " พุนกยูง"  มีว่า..ครั้งก่อนนี้เขตที่ตำบลพุนกยูง   ตั้งอยู่เป็นป่าดงดิบ ซึ่งมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ชุกชุม และเป็นแหล่งล่าสัตว์ของพรานป่า  ในแหล่งที่มีป่าปกคลุมอยู่นี้ก็จะมีบริเวณหนึ่งเป็นลำห้วยมีน้ำซึมและน้ำพุขึ้นตลอดเวลาและแหล่งนี้จะมีสัตว์ป่านานาชนิดมาอาศัยกินน้ำอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะฝูงนกยูงจะมาอาศัยอยู่และมากินน้ำอยู่บริเวณนี้มาก  ชาวบ้านที่ออกป่าล่าสัตว์จึงเรียกบริเวณนี้ว่า   " พุนกยูง "  มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้  ตำบลพุนกยูงมีทั้งหมด  10 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชอนพลู หมู่ที่ 2  บ้านชอนทุเรียน  หมู่ที่ 3  บ้านพุเม่น  หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ  หมู่ที่ 5 บ้านพุเลิศ  หมู่ที่ 6 บ้านไตรคีรี  หมู่ที่ 7 บ้านพุนกยูง  หมู่ที่ 8 บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองใหม่และหมู่ที่ 10 บ้านไผ่เจริญ

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่มสลับกับดินดอน

เขตพื้นที่

ตำบลพุนกยูง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตากฟ้า มีถนนสายหลัก คือสายท่าตะโก – ตากฟ้า ผ่าใจกลางตำบลจุดกึ่งกลางของตำบล ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้าประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า และตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี และตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า และตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี

อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,940 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
ตำบลพุนกยูง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร  ใช้ถนนแผ่นดินหมายเลข 1145 (ตากฟ้า - ท่าตะโก)

Super User