ศาลาประชาคมบ้านไตรคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0909414331 Khwanchawiwan@gmail.com
ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

ฉวิวรรณ ครู

นางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง

 เบอร์โทร 0909414331

 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
018297
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25
104
290
17862
135
604
18297

Your IP: 192.168.1.1
2024-03-03 09:53

เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2564 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM 21 22 ธ 2.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๓๑๔

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 3.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 5.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2564 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM 21 22 ธ 2.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๓๑๔

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 3.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 5.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2565  นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพนักศึกษา กศน.อำเภอตากฟ้า ณ หอประชุมอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 5. ๒๒๐๓๑๐

 

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 11. ๒๒๐๓๑๐

 

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 13. ๒๒๐๓๑๐

เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2564 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM 21 22 ธ 2.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๓๑๔

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 3.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

 

LINE ALBUM 21 22 ธ 5.ค.64 เพศศึกษาฯ ๒๒๐๒๑๖

เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2565 นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ ณ หอประชุมอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

 

LINE ALBUM โครงการยาเสพติดฯ ๒๒๐๒๑๖ 2

 

LINE ALBUM โครงการยาเสพติดฯ ๒๒๐๒๑๖ 4

 

LINE ALBUM โครงการยาเสพติดฯ ๒๒๐๒๑๖

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2565  นำโดยนายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกรกพระ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากฟ้า  ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย นายกลยุทธ รจนา บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางปวิมณวรรณ  กั้วะห้วยขวาง ครู กศน.ตำบลพุนกยูง  ดำเนินการนิเทศและจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพนักศึกษา กศน.อำเภอตากฟ้า ณ หอประชุมอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 5. ๒๒๐๓๑๐

 

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 11. ๒๒๐๓๑๐

 

LINE ALBUM ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ นศ 13. ๒๒๐๓๑๐

หน้าที่ 4 จาก 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์