สถานที่ตั้ง วัดห้วยลำใย หมู่ 4 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 056-242164 0922697307 nicha.1929@gmail.com
ครู กศน.ตำบลหนองพิกุล

S 331046914

นางสาวณิชา  หงษ์ชุมแพ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 092-2697307

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลหนองพิกุล
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
008398
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
39
4
45
8321
124
309
8398

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-16 10:16

 

 

image002

 ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองพิกุล

สถานที่ทั่วไปของตำบลหนองพิกุล ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นป่าทึบ มีพรรณไม้นานาชนิด เช่น มะค่าโมง สวอง ตะแบก เสลา ประดู่ พิกุล ฯลฯ โดยเฉพาะต้นพิกุลมีมากในพื้นที่นี้ และสัตว์ป่า เช่น ช้าง เก้ง ไก่ฟ้า เลียงผา   ฯลฯ ตำบลหนองพิกุลมีสถานะเป็นเขตการปกครอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตาคลี ต่อมาได้มีประชาชนจากหลายสารทิศ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินเป็นจำนวนมากขึ้น จากป่าทึบ จึงกลายมาเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

            เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ตำบลหนองพิกุลได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองพิกุล พร้อมกันนี้ได้ยกฐานะหมู่ที่ ๓ เป็น “ตำบลหนองพิกุล” ซึ่งได้ชื่อมาจากแหล่งน้ำและพรรณไม้ในพื้นที่ แบ่งเป็น ๑๑ หมู่บ้าน นายวงษ์ โตทัพ เป็นกำนันคนแรก “นายประเทือง สีลาโท” เป็นกำนันคนที่สอง

มี นายบุญแทน อินทร์สง่า ( เป็นกำนันแหนบทอง ปี ๒๕๔๓) ปัจจุบัน มีนายสนั่น สุวรรณบัวสดเป็นกำนันตำบลหนองพิกุล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สภาตำบลหนองพิกุลได้เปลี่ยนเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล” โดยมี นายบุญแทน อินทร์สง่า กำนันตำบลหนองพิกุล เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลเป็นคนแรก ปัจจุบันมีนางสิณีนาจ บงกชมาศ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล จากอดีตถึงปัจจุบัน ชาวหนองพิกุลมีความสุข สงบร่มเย็น ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านไร่เสมอมา

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง ตำบลหนองพิกุล

    1. ที่ตั้งและอาณาเขต

                1. ข้อมูลทางกายภาพ

                                ที่ตั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล มีพื้นที่ประมาณ ๖๗ ตารางกิโลเมตร   อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอหนองพิกุล ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ

                          ทิศตะวันออก        ติดกับ     ตำบลหนองพิกุล          เขตอำเภอหนองพิกุล

                                ทิศตะวันตก          ติดกับ     ตำบลหัวหวาย เขตอำเภอตาคลี

                                ทิศเหนือ                ติดกับ     ตำบลหนองพิกุล          เขตอำเภอหนองพิกุล

                ทิศใต้                      ติดกับ     ตำบลตาคลี     เขตอำเภอตาคลี

          1.2 ภูมิประเทศ

          ตำบลหนองพิกุล มีพื้นที่เป็นที่ราบ สลับเชิงเขา มีภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

1.3 พื้นที่

                   ตำบลหนองพิกุล   มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ๔๑,๘๗๕ ไร่

ข้อมูลประชากร ตำบลหนองพิกุล จังหวัดนครสวรรค์

            จำนวนครัวเรือนและประชากร  

สถิติข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

รวม

ประชากรรวมตำบลหนองพิกุล

๑,๗๓๓

๑,๘๒๗

๓,๕๖๐

๑,๐๘๔

1

หนองพิกุล

๘๙

๙๐

๑๗๙

๕๐

2

เขาน้อย

๑๑๘

๑๑๔

๒๓๒

๖๐

3

หนองเชือกเขา

๑๕๕

๑๔๓

๒๙๘

๘๑

4

หนองสร้อยทอง

๒๓๐

๒๖๘

๔๙๘

๑๔๒

5

จอมคีรี

๑๑๑

๑๒๖

๒๓๗

๘๒

6

เทวฤทธิ์พันลึก

๑๐๘

๑๓๗

๒๔๕

๖๗

7

บ้านใหม่สามัคคี

๓๗๔

๓๙๙

๗๗๓

๒๐๘

8

พลับพลาชัย

๑๕๕

๑๖๔

๓๑๙

๑๑๔

9

ประชาสรรค์

๘๔

๑๐๔

๑๘๘

๖๓

10

ซับเจริญ

๒๑๔

๒๐๐

๔๑๔

๑๔๓

11

สุขสมบูรณ์

๙๕

๘๒

๑๗๗

๗๔

 

 

 

ติดต่อ กศน.ตำบล

พิกัดตำแหน่ง

- ตั้งอยู่ในวัดห้วยลำไย หมูที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง ตำบลหนองพิกุล

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ ของหัวหน้า กศน.ตำบล

- นางสาวณิชา หงษ์ชุมแพ ครูกศน.ตำบลหนองพิกุล

- โทรศัพท์มือถือ 092-2697307

 

                                                                                                                     

ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองพิกุล

สถานที่ทั่วไปของตำบลหนองพิกุล ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นป่าทึบ มีพรรณไม้นานาชนิด เช่น มะค่าโมง สวอง ตะแบก เสลา ประดู่ พิกุล ฯลฯ โดยเฉพาะต้นพิกุลมีมากในพื้นที่นี้ และสัตว์ป่า เช่น ช้าง เก้ง ไก่ฟ้า เลียงผา   ฯลฯ ตำบลหนองพิกุลมีสถานะเป็นเขตการปกครอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตาคลี ต่อมาได้มีประชาชนจากหลายสารทิศ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินเป็นจำนวนมากขึ้น จากป่าทึบ จึงกลายมาเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

            เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ตำบลหนองพิกุลได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองพิกุล พร้อมกันนี้ได้ยกฐานะหมู่ที่ ๓ เป็น “ตำบลหนองพิกุล” ซึ่งได้ชื่อมาจากแหล่งน้ำและพรรณไม้ในพื้นที่ แบ่งเป็น ๑๑ หมู่บ้าน นายวงษ์ โตทัพ เป็นกำนันคนแรก “นายประเทือง สีลาโท” เป็นกำนันคนที่สอง

มี นายบุญแทน อินทร์สง่า ( เป็นกำนันแหนบทอง ปี ๒๕๔๓) ปัจจุบัน มีนายสนั่น สุวรรณบัวสดเป็นกำนันตำบลหนองพิกุล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สภาตำบลหนองพิกุลได้เปลี่ยนเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล” โดยมี นายบุญแทน อินทร์สง่า กำนันตำบลหนองพิกุล เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลเป็นคนแรก ปัจจุบันมีนางสิณีนาจ บงกชมาศ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล จากอดีตถึงปัจจุบัน ชาวหนองพิกุลมีความสุข สงบร่มเย็น ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านไร่เสมอมา

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง ตำบลหนองพิกุล

    1. ที่ตั้งและอาณาเขต

                1. ข้อมูลทางกายภาพ

                                ที่ตั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล มีพื้นที่ประมาณ ๖๗ ตารางกิโลเมตร   อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอหนองพิกุล ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ

                          ทิศตะวันออก        ติดกับ     ตำบลหนองพิกุล          เขตอำเภอหนองพิกุล

                                ทิศตะวันตก          ติดกับ     ตำบลหัวหวาย เขตอำเภอตาคลี

                                ทิศเหนือ                ติดกับ     ตำบลหนองพิกุล          เขตอำเภอหนองพิกุล

                ทิศใต้                      ติดกับ     ตำบลตาคลี     เขตอำเภอตาคลี

          1.2 ภูมิประเทศ

          ตำบลหนองพิกุล มีพื้นที่เป็นที่ราบ สลับเชิงเขา มีภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

1.3 พื้นที่

                   ตำบลหนองพิกุล   มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ๔๑,๘๗๕ ไร่

ข้อมูลประชากร ตำบลหนองพิกุล จังหวัดนครสวรรค์

            จำนวนครัวเรือนและประชากร  

สถิติข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

รวม

ประชากรรวมตำบลหนองพิกุล

๑,๗๓๓

๑,๘๒๗

๓,๕๖๐

๑,๐๘๔

1

หนองพิกุล

๘๙

๙๐

๑๗๙

๕๐

2

เขาน้อย

๑๑๘

๑๑๔

๒๓๒

๖๐

3

หนองเชือกเขา

๑๕๕

๑๔๓

๒๙๘

๘๑

4

หนองสร้อยทอง

๒๓๐

๒๖๘

๔๙๘

๑๔๒

5

จอมคีรี

๑๑๑

๑๒๖

๒๓๗

๘๒

6

เทวฤทธิ์พันลึก

๑๐๘

๑๓๗

๒๔๕

๖๗

7

บ้านใหม่สามัคคี

๓๗๔

๓๙๙

๗๗๓

๒๐๘

8

พลับพลาชัย

๑๕๕

๑๖๔

๓๑๙

๑๑๔

9

ประชาสรรค์

๘๔

๑๐๔

๑๘๘

๖๓

10

ซับเจริญ

๒๑๔

๒๐๐

๔๑๔

๑๔๓

11

สุขสมบูรณ์

๙๕

๘๒

๑๗๗

๗๔