55 หมู่ที่ 1 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 056-242164 0898819453 supunnee202020@gmail.com
ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณ บุญยวัฒน์ ครูกศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณี  บุญยวัฒน์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

 เบอร์โทร  0898819453

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
009468
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15
44
125
9266
66
279
9468

Your IP: 192.168.1.1
2024-03-03 09:47

กรรมการสถานศึกษา

. นายชูชาติ  ตันตระกูล ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น) ประธานกรรมการ

๒. นายธวัช    สกุลา        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง) รองประธานกรรมการ

๓. นางฐิฏิมาร์ ศรีเรือง       ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)                          กรรมกา

๔. พระอิทธิพล อิทธิพโร     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)  กรรมการ

๕. นายอวิรุทธ์ อยู่ชา         ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           กรรมการ
                                                                        และสารสนเทศ)                                                   

 ๖. นางธัญชนก ธรรมชัย      ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)               กรรมการ

๗. นายเสนาะ พันหลง        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน               กรรมการ

                                                                             และสิ่งแวดล้อม)

 ๘. นางยอดกมล สุทธิเศวต     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๘ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)                      กรรมการ

 ๙. นายสงกราน หว่านเงิน     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑๐ (ผู้แทนศิษย์เก่า กศน.)                                      กรรมการ

๑๐. นางรัตนา    สอนพิมพ์     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (อาสาสมัคร กศน.)                                    กรรมการ

๑๑. นางสายฝน  เรือนอินทร์   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้แทนองค์กรนักศึกษา)                              กรรมการ

๑๒. นางสุพรรณี   บุญยวัฒน์   หัวหน้า กศน.ตำบลลำพยนต์                               กรรมการและเลขานุการ

Super User