55 หมู่ที่ 1 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 056-242164 0898819453 supunnee202020@gmail.com
ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณ บุญยวัฒน์ ครูกศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณี  บุญยวัฒน์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

 เบอร์โทร  0898819453

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
010975
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1
22
60
10775
359
297
10975

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-22 00:35

กรรมการสถานศึกษา

. นายชูชาติ  ตันตระกูล ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น) ประธานกรรมการ

๒. นายธวัช    สกุลา        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง) รองประธานกรรมการ

๓. นางฐิฏิมาร์ ศรีเรือง       ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)                          กรรมกา

๔. พระอิทธิพล อิทธิพโร     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)  กรรมการ

๕. นายอวิรุทธ์ อยู่ชา         ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           กรรมการ
                                                                        และสารสนเทศ)                                                   

 ๖. นางธัญชนก ธรรมชัย      ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)               กรรมการ

๗. นายเสนาะ พันหลง        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน               กรรมการ

                                                                             และสิ่งแวดล้อม)

 ๘. นางยอดกมล สุทธิเศวต     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๘ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)                      กรรมการ

 ๙. นายสงกราน หว่านเงิน     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑๐ (ผู้แทนศิษย์เก่า กศน.)                                      กรรมการ

๑๐. นางรัตนา    สอนพิมพ์     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (อาสาสมัคร กศน.)                                    กรรมการ

๑๑. นางสายฝน  เรือนอินทร์   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้แทนองค์กรนักศึกษา)                              กรรมการ

๑๒. นางสุพรรณี   บุญยวัฒน์   หัวหน้า กศน.ตำบลลำพยนต์                               กรรมการและเลขานุการ

Super User