สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • S  55787522

ผู้บริหารสถานศึกษา

 11

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

026934
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
27
61
238
26429
505
1322
26934

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 12:34

 

S 75030530

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี นำโดยนางสาวจันทวรรณ  พันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอไพศาลี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอไพศาลีเข้าร่วมเข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวังชมเชย ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) กรุงเทพฯ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิด

LINE ALBUM 14667 240621 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี นำโดยนางสาวจันทวรรณ  พันมูล ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาสกร.อำเภอไพศาลี เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐิ์ สำหรับนักศึกษา สกร.ระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ

S 74752002 0

วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไพศาลี นำโดยนางสาวจันทววรณ  พันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี การประกวดแข่งขันวิทยาศาตร์ในภูมิปัญญาไทย สำหรับผู้สูงวัย

“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ”ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

LINE ALBUM 14667 240621 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี นำโดย นางสาวจันทวรรณ  พันมูล พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท นวัตกรรมการจัดการขยะ สำหรับนักศึกษา สังกัด สกร.ระดับพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ

S 74752004 0

วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไพศาลี นำโดยนางสาวจันทววรณ  พันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี 

การประกวดแข่งขันวิทยาศาตร์ในภูมิปัญญาไทย สำหรับผู้สูงวัย

“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย

ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.