สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • S  55787522

ผู้บริหารสถานศึกษา

 11

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

026909
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2
61
213
26429
480
1322
26909

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 00:59

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2566 นางสาวจันทวรรณ  พันมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี มอบหมายให้ นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์“       พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอไพศาลี ชั้น 2 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

260952

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทวรรณ พันมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี มอบหมายให้ นางสาวบานเย็น จูบ้านไร่ ครูผู้ช่วย
นางวิภาวี พลอยบุตร ครู กศน.ตำบล และนายไพฑูรย์ พลอยบุตร ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตรวจข้อมูล GPAX ของนักศึกษา กศน.อำเภอไพศาลี ภาคเรียน ที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์S 57794641

sssวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอไพศาลี นำโดย นางสาวจันทวรรณ พันมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี พร้อมนางสาวธันยานี ปุนทะมุณีบรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวสุธาสินี มีเพชร ครู ศรช. และนางธัญมาศ พวงทอง บรรณารักษ์

ui113356

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอไพศาลี นำโดย นางสาวจันทวรรณ พันมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี

 

 

suu

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอไพศาลี นำโดย นางสาวจันทวรรณ พันมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี พร้อมนางสาวธันยานี ปุนทะมุณี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.