อบต.แควใหญ่ (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองดุก ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0829824497 nun1604@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30
ครู กศน.ตำบลแควใหญ่

74458283 2401450896570787 3343600059609513984 n

นางสาวนันทิยา  หนูพรม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0829824497

 96081511 2581255105312654 3615599711399968768 o

นางสาวถนอมศรี  หล่อเริ่ม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0892697628

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.ตำบล ในอำเภอ
ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
046695
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
27
96
363
45280
2749
2213
46695

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-21 23:14

องค์กรนักศึกษา (ขยายช่องได้ตามอัธยาศัย)

รูปถ่าย

ชื่อ – สกุล

บทบาท

  

นายพณวัฒน์ มะคะวัน

ประธาน

 

นายณัฐพล ดาวเรือง

รองประธาน

 

นางสาวสุพรรณิการ์   บุญไทย

เลขานุการ

 

นางสาวเจนนิสตา   พูลสมบัติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายอุบล นิ่มคง

กิจกรรมนักศึกษา

 

นายณัฐชัย   ดาวเรือง

งานทั่วไป

 

นางสาวมัลลิกา แตงกวา

การเงิน/การบัญชี

 

นางสาวธัญวรัตน์   ก้อนพร

ประชาสัมพันธ์

 

นายสุขเกษม แสงสาสตร์

ปฏิคม

 

   คณะกรรมการ กศน.ตำบล

รูปถ่าย

ชื่อ – สกุล

บทบาท

    

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่

ประธาน

  

2. นางขวัญนาค เล้าสมบูรณ์

รองประธาน

 

3. นางสุนันทา สัมมาอรรถ

กรรมการ

 

4. นายบุญช่วย รัสสะ

กรรมการ

 

5. นางสายหยุด ผินอินทร์

กรรมการ

 

6. นางวราภรณ์ ศุภลักษณ์

กรรมการ

 

7. นางกิตติมา จันทร์เชย

กรรมการ

 

8. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ฉ่ำ

กรรมการ

 

9. นายอเนก จันทร์เจริญ

กรรมการ

 

10. นายบุญลือ นาคสนิท

กรรมการ

 

11. นางสาวนิภาพร อมรประเสริฐสุข

กรรมการ

 

12. นายบุญเลิศ นุ่มฉ่ำ

กรรมการ

 

13.นางนิตยา นาคสนิท

กรรมการ

 

14.นายเศรษฐพร พันธ์กลับ

อาสาสมัคร กศน.

 

15. นันทิยา หนูพรม

กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบลแควใหญ่

ประวัติความเป็นมาของตำบลแควใหญ่

          กศน.ตำบลแควใหญ่ ตั้งอยู่ อบต.แควใหญ่หลังเก่า หน้าบึงบอระเพ็ด บ้านหนองดุก หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามประกาศ เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2541 โดยเดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแควใหญ่

           ตำบลแควใหญ่ เป็นตำบลที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน เป็นแควน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลปากน้ำโพ ชาวบ้านเรียกแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านว่า "แควใหญ่" จึงใช้เป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน

กศน.ตำบลแควใหญ่ ได้จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551ตั้งแต่การสอนให้อ่านออกเขียนได้ หรือส่งเสริมการรู้หนังสือ ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีความมุ่งหมายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงได้แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็นดังนี้

          1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

ติดต่อ กศน.ตำบล

หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองดุก ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

          หมายเลขโทรศัพท์ 082-9824497

          หมายเลขโทรสาร 056255711

          E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา
เดิมบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นกระโดนขนาดใหญ่อยู่ใกล้หนองน้ำนี้ ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า "หนองกระโดน" การตั้งถิ่นฐานเริ่มประมาณปี 2535 ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ ขุนกระโดนว่าปี ซึ่งได้อพยพผู้คนและบ่าวไพร่มาตั้งถิ่นฐานและเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และมีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินทางมาจากทางภาคอีสานมาสร้างวัดร่วมกับขุนกระโดนว่าปี โดยตั้งชื่อว่า "วัดหนองกระโดน" พระธุดงค์องค์นั้นชื่อ หลวงพ่อพวง ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาทางทิศตะวันตก มีน้ำจากคลองท่าขนมจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญ

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. อ่างทอง และต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง และ ต.เขาดิน อ.เก้าเสี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,940 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน