อบต.แควใหญ่ (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองดุก ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0829824497 nun1604@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30
ครู กศน.ตำบลแควใหญ่

74458283 2401450896570787 3343600059609513984 n

นางสาวนันทิยา  หนูพรม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0829824497

 96081511 2581255105312654 3615599711399968768 o

นางสาวถนอมศรี  หล่อเริ่ม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0892697628

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.ตำบล ในอำเภอ
ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
050731
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
81
145
361
49096
2973
3812
50731

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-24 21:11

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลแควใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบลแควใหญ่

ประวัติความเป็นมาของตำบลแควใหญ่

          กศน.ตำบลแควใหญ่ ตั้งอยู่ อบต.แควใหญ่หลังเก่า หน้าบึงบอระเพ็ด บ้านหนองดุก หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามประกาศ เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2541 โดยเดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแควใหญ่

           ตำบลแควใหญ่ เป็นตำบลที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน เป็นแควน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลปากน้ำโพ ชาวบ้านเรียกแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านว่า "แควใหญ่" จึงใช้เป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน

กศน.ตำบลแควใหญ่ ได้จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551ตั้งแต่การสอนให้อ่านออกเขียนได้ หรือส่งเสริมการรู้หนังสือ ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีความมุ่งหมายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงได้แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็นดังนี้

          1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

Super User