สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Web  2566
  • Web  2566 002
  • Web  2566 003

ผู้บริหารสถานศึกษา

รูป ผอ.ชัยยศ 

นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ
ผู้อำนวยการ  ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

Facebook กศน.เมือง button

WEB กลุ่มพัฒนา มาตรฐาน กศนjpg

ระบบสารสนเทศ กศน.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

079885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
106
195
1218
77419
106
7872
79885

Your IP: 192.168.1.1
2023-12-01 13:55

ปช.ปจด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ประชุมชี้แจงมอบหมายงาน จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ ในครั้งนี้ได้มีการมอบป้ายบ้านหนังสือชุมชน และกล่องคำเพื่อการเรียนรู้ของครู กศน.ตำบลแต่ละโซน ณ ห้องประชุมชอนตะวัน กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์

นืเทศวีดไทร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางชลดา อมรึก ครูชำนาญการพิเศษ และนางกาญจนา กาศเกษม ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอนครู กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก ครู กศน.ตำบลปากน้ำโพ และครู กศน.ตำบลวัดไทรย์ ณ กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก กศน.ตำบลปากน้ำโพ และกศน.ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

บนส.ชุมชน ปากน้ำโพ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดร่วมกับครู กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้ 1. ตะกร้าความรู้ส่งเสริมการอ่าน 2. ระบายสีสร้างสรรค์ 3. เสริมทักษะด้วยสื่อการเรียนรู้ ณ ตลาดท่าเรือวัดคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นืเทศ ต๊ะอ้อ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   เวลา 11.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางชลดา อมรึก ครูชำนาญการพิเศษ และนางกาญจนา กาศเกษม ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอนครู กศน.ตำบลนครสวรรค์ออก ครู กศน.ตำบลหนองปลิง และครู กศน.ตำบลหนองกระโดน ณ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ และกศน.ตำบลหนองหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พลอยอบรม

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวนิศานาถ กันน้อย ครูผู้สอนคนพิการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่ มเป้าหมายพิเศษ กล่าวรายงาน และผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นส์คั้นกรุงเทพ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์. All rights reserved.