สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Web  2566
  • Web  2566 002
  • Web  2566 003

ผู้บริหารสถานศึกษา

รูป ผอ.ชัยยศ 

นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ
ผู้อำนวยการ  ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

Facebook กศน.เมือง button

WEB กลุ่มพัฒนา มาตรฐาน กศนjpg

ระบบสารสนเทศ กศน.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

102169
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
53
672
1943
98225
6387
8377
102169

Your IP: 192.168.1.1
2024-02-25 05:26

5d บึงเสนาท 001

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี 2566 ระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ นำโดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการ นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นางสุดา ทองแลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนุชวริญา เจียมศรีพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางรัตน์ษา กางกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

อังกฤษ เพื่ออาชีพ 001

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยนายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ปัจฉิม 66 001

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัด โครงการ ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนแข่งกีฬา ประเภทวิ่ง 200 เมตร นักศึกษาชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ และประเภท วิ่ง 4 × 400 นักศึกษาชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ดาวน์โหลด ภาพหมู่ได้ที่Linkนี้ นะครับ  
https://drive.google.com/drive/folders/1KTe6VUBBHDHceUh4CXt3kXFhEuVVibqp?usp=share_link

ปัจฉิมนิเทศ ทหาร 001

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (กศน.) ประจำปี 2565 สำหรับพลทหารนักศึกษา โดยมี พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธี ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 4 มทบ 31 จังหวัดนครสวรรค์

สงกรานต์ 66 001

สงกรานต์ 66 002

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วาระพิเศษ ประจำเดือน เมษายน 2566 ในครั้งนี้ได้มีการติดตามงาน มอบหมายงานกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และได้มีการรดน้ำขอพรนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ลานอาคาร กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์. All rights reserved.