หมู่ 1 ต.วังซ่านอ.แม่วงก์จ.นครสวรรค์ 60150 056-238032 0931359944 - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00
ครู กศน.ตำบลวังซ่าน

 

                                                                                                                                                                     S 37273668

นางสาวพัชรีพร  ยอดหนู

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

เบอร์โทร 094-0245422

 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
066155
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15
66
203
65001
2164
3437
66155

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-23 03:17

เนมวลักษณ์

นางสาวเนมวลักษณ์  ปลี้มปลั่ง

                                                                                       ประธานองค์กรนักศึกษา

  ธนัชพร         

   นางธนัช    อุเบจิตร

 รองประธาน องค์กรนักศึกษา

 

     เจนจิรา     

นางสาวเจนจิรา  หอมนวล

 เลขานุการ องค์กรนักศึกษา    

   สมศักดิ์             

     นายสมศักดิ์   สิฃห์ล

   กิจกรรม องค์กรนักศึกษา

   น้ำฝน

นางสาวมลิวัลย์  งิ้วฝ้าย

การเงิน บัญชี องค์กรนักศึกษา

 

 สมพร   

     นายสมพร  ดีสงคราม

 ประชาสัมพันธ์  องค์กรนักศึกษา 

     นิวัฒน์

นายนิวัฒน์  ณ  ราชสีมา

 ปฏิคม องค์กรนักศึกษา

 

 

ทองเมี้ยน

นางทองเมี้ยน  ประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลวังซ่าน

29382ผญ.วิชา

นายวิชชา ขันธ์ซ้าย

รองประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลวังซ่าน

สำเภา

นายสำเภา  เนียมสุ่ม

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลวังซ่าน

อุดม

นายอุดม  บุญทอง

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลวังซ่าน

มลลักษณ์

นางมลลักษณ์  โกวิเชียร

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบล

วิลัย

นางพรรณิภา  เปียมาล

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ตำบลวังซ่าน

ติ๋ว

นางกัญญาณี  วิทย์ธรรมานนท์

กรรมการและเลขานุการ

 

     anigif

            กศน.ตำบลวังซ่าน เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2553 โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ บนพื้นที่บริเวณที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   ใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   มีพื้นที่บริการครอบคลุมตำบลวังซ่าน14 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลวังซ่าน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังซ่าน หมู่ 2 บ้านเปราะ หมู่ 3 บ้านตะเคียนงาม หมู่ 4 บ้านคลองสำราญ หมู่ 5 บ้านตระกรุด หมู่ 6 บ้านตะแบกงาม หมู่ 7 บ้านวัด หมู่ 8 บ้านคลองม่วง หมู่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ หมู่ 10 บ้านธารมะยม หมู่ 11 บ้านเนินดินทราย หมู่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ หมู่ 13 บ้านทุ่งสาคร หมู่14บ้านตะแบกงามใต้
พื้นที่
          มีเนื้อที่ทั้งหมด 192.16 ตร.กม. ลักษณะพื้นที่ของตำบลคล้ายรูปฆ้อน โดยหันด้ามไปทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาด ลงสู่ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
งานนำเสนอ1
เขตพื้นที่
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และ อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ และ ต.ปางสวรรค์ กิ่ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่, ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
อาชีพ
          อาชีพหลัก ทำนา
          อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ จักสาน
สาธารณูปโภค
          จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,110 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 274 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.99 ของจำนวนหลังคาเรือน
การเดินทาง
1. เดินทางจากอำเภอแม่วงก์ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072 ระยะทาง 25 กม. 
2. เดินทางจากอำเภอแม่วงก์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3504 ระยะทาง 15 กม.
3. เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072 ระยะทาง 58 กม.
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมัดหมี่ และผ้าทอยกดอก
601304 a01l.jpgผ้าทอ