สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 1
  • 125134
  • 125136

ผู้บริหารสถานศึกษา

                                                                                                                                                                                                                                               IMG 82791

  1. นางนภสร ก๊กพิทักษ์
    ผู้อำนวย กศน.อำเภอลาดยาว
  2. รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์

80367

นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร

ครู ผู้ช่วย

เมนูอื่นๆ

nks logo 1

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ระบบสารสนเทศ กศน.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

003756
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6
20
116
3499
577
527
3756

Your IP: 192.168.1.1
2022-01-23 05:57

messageImage 1641466315655

วันที่ 20 ม.ค.2565 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ โคก หนอง นา บ้านตะแบกงาม ม.6 ตำบลวังว่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

        151854 

วันที่ 18 มกราคม 2565   เวลา 08.30 น. นำโดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กศน.อำเภอแม่วงก์ดำเนินโครงการค่ายอบรมพัฒนาการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2565 ณ  กศน.อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 มกราคม 2565 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลาดยาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่วงก์และบุคลากรดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน. อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

196303196833

 

 

 

150710

วันที่ 13 มกราคม 2565  นำโดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลาดยาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่วงก์และบุคลากรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน  โดยมีนายเกรียงไกร บุญพยุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ  กศน. อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

148860 

วันที่ 7 มกราคม 2565  นำโดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลาดยาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่วงก์ และบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ   ณ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์. All rights reserved.