ผู้บริหารสถานศึกษา

                                             

  1. 80367นางสาวจุฬาพร  บุญศักดาพร
    ครู รักษาการฯ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์
  2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์

 

        90713

        นางสอนกมล  แยแฝง
      ครู อาสาสมัครฯ

เมนูอื่นๆ

nks logo 1

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

091173
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
184
195
1437
88636
2537
6702
91173

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 23:04

94098

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.อำเภอแม่วงก์

ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอแม่วงก์

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วงก์ ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2537โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ บนพื้นที่บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแม่วงก์โดยแยกมาจากอำเภอลาดยาว ใช้สถานที่ของที่ว่าการอำเภอแม่วงก์เป็นสำนักงาน   มีพื้นที่บริการครอบคลุมอำเภอแม่วงก์ ตำบลแม่เปิน ตำบลชุมตาบง และตำบลห้วยน้ำหอม ต่อมาปี พ.ศ.2540 ตำบลแม่เปิน ตำบลห้วยน้ำหอม และตำบลชุมตาบง แยกไปขึ้นกับกิ่งอำเภอแม่เปิน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์ จึงรับผิดชอบเขตพื้นที่ใน 4 ตำบลของอำเภอแม่วงก์ คือตำบลแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน ตำบลเขาชนกัน และตำบลแม่เล่ย์ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาตามอัธยาศัยปีพ.ศ.2542 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานศูนย์ฯ จากที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ไปเช่าอาคารพาณิชย์ของเอกชน เพื่อสะดวกในการบริการประชาชน โดยเช่าเป็นสำนักงานศูนย์ฯและเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอไปด้วยต่อมาในปี พ.ศ.2544 ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์ ได้เข้า

ร่วมโครงการ 5 ส พร้อมกับได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนครบทั้ง 4 ตำบลปี พ.ศ.2547 หลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่วงก์เสร็จแล้ว โดยใช้ชื่ออาคารว่า “กัลยาณมิตร” จึงย้ายสำนักงานศูนย์ฯ มาอยู่ ณ อาคารดังกล่าว แต่ห้องสมุดประชาชนยังเช่าอาคารพาณิชย์อยู่เช่นเดิม

           ปี พ.ศ.2549 จังหวัดนครสวรรค์ได้สนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณ (CEO) จำนวน 1,601,200 บาท

(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยบาท) เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วงก์ ซึ่งใช้เป็นตัวอาคารเดียวกันในลักษณะรูปตัว “L” ความยาว 26 เมตร กว้าง 6 เมตร อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วงก์และสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปี2549 และได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551ขึ้นและประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์เรียกชื่อย่อว่า “กศน.อำเภอแม่วงก์” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

Copyright © 2020 by ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์. All rights reserved.