สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 96

ผู้บริหารสถานศึกษา

                                             

  1. 80367นางสาวจุฬาพร  บุญศักดาพร
    ครู รักษาการฯ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์
  2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์

 

        90713

        นางสอนกมล  แยแฝง
      ครู อาสาสมัครฯ

เมนูอื่นๆ

nks logo 1

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

091662
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
94
162
673
89736
3026
6702
91662

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-18 15:04

นจยจขจขจตข

         วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจากจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ุถภุถึถ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ และตำบลวังซ่าน (ศส.ปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาประคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

 

        พะะึุะึะีะวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เข้านิเทศตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์ โดยมี นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอ แม่วงก์ให้การต้อนรับ

               ีคตึึตึต

                    วันที่ 3 มีนาคม 2567 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

       445555

              วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่วงก์ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอแม่วงก์ มอบหมายครู กศน.ตำบล จัดโครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาค นักศึกษา สกร.อำเภอแม่วงก์ ภาคเรียนที่ 2 /2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่วงก์ วังซ่าน เขาชนกันแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2020 by ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์. All rights reserved.